Een wereld van verschil; veertig jaar beleid in het waddengebied

Cover Van Wadden inspraak naar Wadden samenspraak

In deze publicatie geeft de auteur, ir. Hendrik Oosterveld, een informatieve inkijk in de wijze waarop in de afgelopen veertig jaar het beleid ten aanzien van het waddengebied is veranderd. Het boek is geschreven op initiatief van de Waddenacademie en is een uitgebreide bewerking van de lezing die ir. Oosterveld hield tijdens het vierde symposium van de Waddenacademie in juni 2010.   

Download file

Een wereld van verschil; veertig jaar beleid in het waddengebied (pdf 6,3 Mb)