Skip to main content

Jaarverslag Waddenacademie 2021

Cover Jaarverslag Waddenacademie 2021

In het jaarverslag 2021 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2021. Het jaarverslag 2021 is aangeboden aan het Waddenfonds.

Download

Jaarverslag Waddenacademie 2021 (pdf 3,3 Mb)