Skip to main content

METAWAD: De waddenzee als zwakke schakel in een internationaal meta-ecosysteem

Cover position paper 2009-08

METAWAD: De waddenzee als zwakke schakel in een internationaal meta-ecosysteem

Uitwerking ‘position paper’ als onderdeel van de integrale kennisagenda van de Waddenacademie 2009.

Auteurs: Theunis Piersma, Jan A. van Gils & Han Olff

Download:

METAWAD: De waddenzee als zwakke schakel in een internationaal meta-ecosysteem (pdf 2,9 Mb)