Skip to main content

Toerisme en recreatie op de Waddeneilanden. Verkenning van verdringingseffecten

Cover quick scan "Toerisme en recreatie op de Waddeneilanden. Verkenning van verdringingseffecten"

Deze quick scan die met name in gaat op de ontwikkelingen in de recreatieve sector (veruit de belangrijkste werkgever op de eilanden) en de woningmarkt, met als uiteindelijk doel om een antwoord te kunnen geven op de vraag of er sprake is van verdringing van recreanten met een smallere beurs. Hebben we in de toekomst paradijselijke Waddeneilanden die slechts voor een selecte groep bereikbaar en betaalbaar zijn? In overleg met de bestuurders van de Waddeneilanden wordt in deze beknopte verkennende voorstudie, die is verricht onder de bestuurders van de Waddeneilanden, een beeld gegeven hoe zij aan kijken tegen deze vraag en waar het vervolgonderzoek zich naar hun mening op zou moeten richten.

Auteurs: John Dagevos en Meindert Schroor

Quickscan 2022-01

Download

Toerisme en recreatie op de Waddeneilanden. Verkenning van verdringingseffecten. Een quickscan naar onderzoekswensen vanuit een bestuurlijk eilander perspectief (pdf 2,5 Mb)