Skip to main content

Visies op de Wadden

Cover visies op de Wadden

Zes essays ten behoeve van de Beleidsverkenning Toekomstige Rol en Ambitie van het Rijk voor het Waddengebied

Publicatie 2016-03

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft de Waddenacademie zes jonge wetenschappers gevraagd om hun visie te geven op de toekomst van het waddengebied.

Auteurs:
Cultuurhistorie: dr. Linde Egberts Vrije Universiteit Amsterdam;
Ecologie: dr. Allert Bijleveld, NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee;
Energie: dr. Jan Post, Wetsus; Internationale context: dr.ir. Chris Seijger, Deltares;
Klimaat: dr. ir. Jantsje M. van Loon-Steensma, Wageningen Universiteit & Researchcentrum;
Economie en havens: dr. Sierdjan Koster, Rijksuniversiteit Groningen.

Download file

Visies op de Wadden; zes essays ten behoeve van de Beleidsverkenning Toekomstige Rol en Ambitie van het Rijk voor het Waddengebied