Visies op de Wadden

Cover visies op de Wadden

Zes essays ten behoeve van de Beleidsverkenning Toekomstige Rol en Ambitie van het Rijk voor het Waddengebied

Publicatie 2016-03

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft de Waddenacademie zes jonge wetenschappers gevraagd om hun visie te geven op de toekomst van het waddengebied.

Auteurs:
Cultuurhistorie: dr. Linde Egberts Vrije Universiteit Amsterdam;
Ecologie: dr. Allert Bijleveld, NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee;
Energie: dr. Jan Post, Wetsus; Internationale context: dr.ir. Chris Seijger, Deltares;
Klimaat: dr. ir. Jantsje M. van Loon-Steensma, Wageningen Universiteit & Researchcentrum;
Economie en havens: dr. Sierdjan Koster, Rijksuniversiteit Groningen.

Download file

Visies op de Wadden; zes essays ten behoeve van de Beleidsverkenning Toekomstige Rol en Ambitie van het Rijk voor het Waddengebied