Waddenacademie Jaarverslag 2015

Cover Jaarverslag 2015

In het jaarverslag 2015 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2015. In de digitale versie van het jaarverslag zijn diverse linken opgenomen. Op 31 maart 2016 is het jaarverslag aangeboden aan het Waddenfonds.

Download file

Waddenacademie Jaarverslag 2015 (pdf 0,6 Mb)