Symposia

Terpen- en Wierdenland
4 en 6 oktober

Symposia

WadWeten

Twee-wekelijks een bericht over recent wadden onderzoek

WadWeten

zoek

Laatste Nieuws

Uitgelicht

Boven

Uitgelicht

Symposium

Symposium Terpen- en Wierdenland

21e symposium Waddenacademie op 4 en 6 oktober verslag en foto's staan online

Uitgelicht

Cursus Cultuurlandschappen van de Wadden

Van 30 oktober tot en met 1 november

Publicatie

Integrale studie naar zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie

State-of-the-art van de wetenschappelijke kennis

Publicatie

Position paper over duurzaam toerisme

Welke kansen Zijn er voor duurzaam toerisme in het Nederlandse Waddengebied?

Uitgelicht

Documentaire biedt inkijk in eilander leven

Documentaire brengt problematiek en uitdagingen van het leven op eilanden in beeld

Uitgelicht

Oerolcolleges 2018

In het verdiepingsprogramma van Oerol werden ook dit jaar de OerolColleges druk bezocht

meer uitgelicht

Boven

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

WadWeten

Kraanvogels op de kwelders

Het gaat goed met de kraanvogel (Grus grus) in Nederland. Deze zomer steeg het aantal broedparen naar 32. De meeste paren broeden in Friesland en...

WadWeten

Waddeneilandjes

Naast de grote barrière-eilanden zoals Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, zijn er in het internationale waddengebied meer dan...

WadWeten

Wieren als voedsel

Mede met duurzame teelt van zeewieren zou de wereldbevolking, die in 2050 uit ongeveer 9 miljard mensen zal bestaan, van voldoende voedsel kunnen...

WadWeten

Kwelderbegrazing is slecht voor stekelbaars

Op de vastelandskwelders van de Duitse waddenkust grazen op veel plekken schapen. Uit onderzoek blijkt dat opmerkelijk genoeg vissen nadeel...

Boven

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Alle publicaties

Integrale studie naar zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee

De Waddenacademie en het Programma naar een Rijke Waddenzee hebben prof.dr. Bert Vermeersen (NIOZ/TUD): zeespiegelstijging; prof.dr. Peter Fokker...

Alle publicaties

Sustainable Tourism in de the Wadden Sea Region: key mechanisms to overcome barriers to sustainability

Publicatie 2018-01

Auteurs: Frans Sijtsma en Stefan Hartman

Om de discussie over het duurzaam toerisme in het waddengebied van een steviger...

Ecologie

Visserij op de Waddenzee in vogelvlucht (update)

Op verzoek van de Waddenacademie heeft Sarah Verroen (Fish & Farm) in juli 2016 een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de...

Waddenfonds adviezen

Advies vismigratie Waddengebied: Overkoepelende monitoring van trekvissen in het waddengebied

In het waddengebied staan er op dit moment drie grote projecten die een bijdrage uit het Waddenfonds gaan aanvragen op stapel, te weten:
- de...

Boven

Opinieartikel: Ondanks krimp tevredenheid over leefbaarheid

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Wilma de Vries, senior onderzoeker bij het Fries Sociaal Planbureau. Zij onderzoekt demografische ontwikkelingen en leefbaarheid in Fryslân. Lees meer

Kalender

event

Symposium Terpen en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling

21e symposium Waddenacademie

event

Conferentie over dijkgeschiedenis en dijkonderzoek in Noord-Duitsland

19 oktober 2018 in Stade (Duitsland)

event

Conferentie LITTORAL 2018

International conference and excursions exploring the deltas and the littoral in and around the Cultural Capital of Europe 2018 Leeuwarden

Bekijk de complete kalender