Kalender

In dit onderdeel van de website vindt u een overzicht van activiteiten die door de Waddenacademie zelf georganiseerd worden en overige activiteiten die een relatie hebben met de aan de Waddenacademie gelieerde thema's. 

In het culturele jaar 2018 organiseert Tresoar veel lezingen, waaronder een serie lezingen over het waddengebied. De lezingen worden gehouden in de Gysbert Japicxzaal in juli en augustus van 12.30 tot 13.30.

18-31 August 2018 on the islands of Sylt (D), Spiekeroog (D) and Texel (NL)

14 september in Delfzijl

20 September University of Hamburg Institute for Geography

21e symposium Waddenacademie

International conference and excursions exploring the deltas and the littoral in and around the Cultural Capital of Europe 2018 Leeuwarden