Spring naar hoofd-inhoud

Gidsencursus Waddengebied

Georganiseerd door Vitale Waddenkust

Wandelaars op de kwelder

Vanaf 14 januari start Vitale Waddenkust, in samenwerking met de Waddenvereniging en It Fryske Gea, een gidsencursus van 4 dagen of 8 avonden over het Waddengebied. Aan de orde komen onder andere het ontstaan, de dynamiek en de bijzondere natuur van het gebied. Waddenkenners en liefhebbers als Meindert Schroor en Josse Pietersma nemen de cursisten bij de hand en ook het gebied zelf in.

Iedereen kan meedoen.

Tijdens de sessies komt men alles te weten over het ontstaan, het landschap, de landbouw, én de taal van de Waddenkust. De cursus telt acht modules die in vier (zater)dagen of acht avonden worden gevolgd. Daarnaast zijn er vier excursies in het gebied. De eerste bijeenkomst (dagcursus) is op 14 januari in Theaterkerk Nes. De kosten voor de complete cursus bedragen € 200,-

De aanmelding sluit eind december. Snel aanmelden is verstandig, het aantal deelnemers is namelijk beperkt.

Meer info over de cursus, data en inschrijving