Spring naar hoofd-inhoud

KFG-Sieperdasymposium Unesco Werelderfgoed: Zegen of Last?

17 mei 2024 in Leeuwarden

Georganiseerd door het Koninklijk Fries Genootschap in samenwerking met Tresoar en de Fryske Akademy

Unesco logo

Op vrijdag 17 mei 2024 organiseert het Koninklijk Fries Genootschap / Keninklik Frysk Genoatskip i.s.m. Tresoar en de Fryske Akademy het volgende KFG-Sieperda-symposium over de vraag wat het inhoudt het UNESCO-logo te mogen voeren.

In de afgelopen jaren heeft opvallend veel Fries erfgoed een UNESCO-predicaat gekregen: de Waddenzee, het Woudagemaal, de Oudfriese wetsteksten van de Richthofenkolleksje, het Eise Eisinga Planetarium en Leeuwarden City of Literature. Op de Fries-Drentse grens bevinden zich bovendien de Koloniën van Weldadigheid.  Er is een grote verscheidenheid aan Fries UNESCO erfgoed. Dat lijkt een heel positieve waardering, maar zijn er ook bezwaren? Kunnen de predicaten bijvoorbeeld een last worden? Wegen de voordelen op tegen de verplichtingen?

Programma
13:00 Inloop met koffie en thee
13.30 Opening en welkomstwoord door Joop Koopmans (voorzitter KFG en symposiumvoorzitter)
13.35 Introductie onderwerp door Arjen Dijkstra (directeur van Tresoar)
13:45 Kees Storm: Ir. D.F. Woudagemaal als UNESCO Werelderfgoed: voordelen en uitdagingen
14:10 Anne Popkema: UNESCO als aanjager van ambitie: het geval van de ‘Richthofenkolleksje’
14:35 Arjen Dijkstra: Eisinga’s horizon: De steeds veranderende status van het Planetarium
15:00 Pauze
15:20 Heleen van Londen: UNESCO Werelderfgoed Waddenzee: voor- of nadeel voor wie?
15:45 Ernst Bruinsma: UNESCO City of Literature: voor een bloeiend en meertalig literair klimaat
16:10 Sieger Vreeling: Weg met werelderfgoed, ode aan het rijksmonument
16:35 Discussie
16:55 Sluiting
17:00 Borrel

Waar
Tresoar (Boterhoek 1, Leeuwarden)
Opgave
Uiterlijk 15 mei 2024 via info@friesgenootschap.nl (tegelijk met betaling)
Kosten
€5,- voor KFG-leden en studenten en €7,50 voor andere belangstellenden

Meer informatie op de website van het Koninklijk Fries Genootschap