Spring naar hoofd-inhoud

Seminar Nederland weer vol met vis

20 jaar ervaringen met het thema vismigratie

Verplaatst van 16 april naar 25 november

Seminar Nederland weer vol met vis

Seminar Nederland weer vol met vis

Al 20 jaar werkt Nederland aan het herstel van de grote vismigratieroutes, en met succes. Denk bijvoorbeeld aan de Kier in het Haringvliet en de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk. Dit zijn iconen voor Nederland en van internationale allure. Alle sluizen en gemalen langs de kust zijn inmiddels passeerbaar gemaakt. Beken en rivieren mogen weer stromen en worden hersteld en geschikt gemaakt voor de onderwater natuur. Soorten als paling, zalm, steur, elft, rivierprik, spiering, drie doornige stekelbaars en vele visetende vogels profiteren hiervan.

Reden voor een feestelijke bijeenkomst op 25 november 2020, waarin we terugblikken op successen en “lessons learned”, maar ook vooruitkijken. Waar staan we nu en hoe kunnen we verder voor de toekomst? Toepasselijke locatie is het vernieuwde Naturalis in Leiden. Denk verder aan inspirerende sprekers, beeld en geluid, een vismarkt en een discussieplatform. We hopen er met elkaar een mooie dag van te maken. Een dag waarbij we water- en natuurbeheerders, bedrijven, overheden, instituten en scholen dichterbij elkaar gaan brengen. Het seminar biedt ruimte voor 150-200 personen vanuit alle relevante stakeholders. De organisatie van het seminar is in handen van World Fish Migration Foundation, Naturalis, Hoogheemraadschap van Rijnland en Sportvisserij Nederland.

Katja Philippart (portefeuillehouder Ecologie van de Waddenacademie) neemt tijdens dit seminar deel aan het gesprek met experts over de agenda voor de toekomst van vismigratie in Nederland.

Datum: 25 november 2020
Locatie: Naturalis in Leiden

Meer informatie en aanmelden: www.volmetvis.nl