Spring naar hoofd-inhoud

Trilateraal Waddenjongerenweekend

9-12 mei 2024

Schiermonnikoog

Wadlopen. Foto: Pixabay

Het Trilateraal Waddenjongerenweekend brengt jongvolwassenen samen zich betrokken voelen bij het Werelderfgoed Waddenzee.

Het evenement wordt georganiseerd door een kleine groep betrokken mensen voortvloeiend uit de eerste Trilaterale Jongerenconferentie in 2022. Het doel is om een Trilateraal Jongerennetwerk op te starten dat de betrokkenheid van jongeren bij de Waddenzee op trilaterale basis verbindt en stimuleert. De organisatie wordt ondersteund door het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) en financieel ondersteund door de Trilateral Wadden Sea Cooperation (TWSC).

Uitgenodigd zijn jongeren uit de drie Waddenzeelanden – Denemarken, Duitsland en Nederland, tussen de 18 en 28 jaar, die betrokken zijn bij het behoud van het gebied, vrijwilligers, studenten, jonge professionals, werknemers of ondernemers in aanverwante werkgebieden, afkomstig uit of wonend in de regio.

Gestreefd wordt naar maximaal 45 deelnemers uit de drie landen, evenwichtig verdeeld qua leeftijd, geslacht en relatie met het gebied. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Meer informatie en aanmelden op de website van het Common Wadden Sea Secretariat