Spring naar hoofd-inhoud

Waddenlezing: Wonen, Werken en Recreëren in het Waddengebied

door Jouke van Dijk bij het NIVON in Groningen

Waddenlezingen NIVON Groningen

Het Waddengebied wordt gekenmerkt door een sterke wisselwerking tussen mens en natuur. Een deel van de mensen woont er constant en sommige families hebben er een eeuwenlange geschiedenis. Dit geldt zowel voor de eilanden als de kuststrook. De bewoners voelen zich verbonden met het waddengebied en velen vinden hun bestaan in het waddenecosysteem. Binnen het gebied is sprake van een grote sociaaleconomische en cultuurhistorische diversiteit. De economische activiteiten variëren van visserij, landbouw, recreatie en toerisme, exploitatie van natuurlijke hulpbronnen als olie en gas, tot bescherming tegen het water. Wat zijn de sociaal-economische mogelijkheden van dit gebied? Waar liggen de beperkingen?

Jouke van Dijk (Holwerd 1956)  is directeur van de Waddenacademie en hoogleraar Regionale arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook is hij voorzitter van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland.

Locatie: Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
Datum & tijd:    woensdag 11 maart 19.30 – 21.30 uur
Kosten:  geen
Aanmelden: secretarisgroningenassen@nivon.nl tel: 0592 404 745