Spring naar hoofd-inhoud

Webinar Nederland weer vol met vis

20 jaar ervaringen met het thema vismigratie

25 november 2020

Seminar Nederland weer vol met vis

Het webinar 'Nederland weer vol met vis' gaat feestelijk in op 20 jaar ervaringen met het thema vismigratie.

Al 20 jaar werkt Nederland aan het herstel van de grote vismigratieroutes, en met succes. Denk bijvoorbeeld aan de Kier in het Haringvliet en de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk. Dit zijn iconen voor Nederland en van internationale allure. Alle sluizen en gemalen langs de kust zijn inmiddels passeerbaar gemaakt. Beken en rivieren mogen weer stromen en worden hersteld en geschikt gemaakt voor de onderwater natuur. Soorten als paling, zalm, steur, elft, rivierprik, spiering, drie doornige stekelbaars en vele visetende vogels profiteren hiervan.

Reden voor een feestelijke bijeenkomst op 25 november 2020, waarin we terugblikken op successen en “lessons learned”, maar ook vooruitkijken. Waar staan we nu en hoe kunnen we verder voor de toekomst? Denk aan inspirerende sprekers, beeld en geluid en een discussieplatform. We hopen er met elkaar een mooie dag van te maken. Een dag waarbij we water- en natuurbeheerders, bedrijven, overheden, instituten en scholen dichterbij elkaar gaan brengen. De organisatie van het webinar is in handen van World Fish Migration Foundation, Hoogheemraadschap van Rijnland en Sportvisserij Nederland.

Katja Philippart (portefeuillehouder Ecologie van de Waddenacademie) zal in het middagprogramma ingaan op het belang van grootschalige vismigratie onderzoeken in Nederland.

Datum: 25 november 2020
Meer informatie en aanmelden: www.volmetvis.nl