Spring naar hoofd-inhoud

Links

Algemeen

Waddenzee.nl
Waddenzee.nl is de website voor nieuws, discussies en  feiten over beleid, beheer en gebruik van de Waddenzee. Waddenzee.nl wordt beheerd door InterWad in opdracht van de gezamenlijke waddenoverheden.

Waddensearesearch.nl
De website van het NIOZ Wadden Systems Research Centre geeft een overzicht van de wetenschappelijke expertise, de faciliteiten en de diensten die het centrum biedt.

Regiecollege Waddengebied
In het Regiecollege Waddengebied (RCW) werken rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samen aan de uitwerking van de strategische hoofdlijnen van het Waddenzeebeleid.

KNAW
Als forum, geweten en stem van de wetenschap bevordert de KNAW de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zij zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving.

NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert duizenden toponderzoekers aan universiteiten en instituten en geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via subsidies en onderzoeksprogramma's.

Stichting ZeeInZicht
Stichting 'ZeeInZicht' heeft als doelstelling "het dichter bij het publiek, beleid en politiek brengen van de mariene onderwaternatuur, en het bevorderen van de bewustwording van het belang van de bescherming van deze onzichtbare natuur".

Wadden.nl
Website van de VVV's van de waddeneilanden met alle toeristische informatie.

Nederlandse Onderzoek Databank
Informatie van alle universiteiten in Nederland en beschrijvingen van 495 onderzoekinstellingen (waaronder de Waddenacademie).

Programma Naar een Rijke Waddenzee
Een gezonde en veerkrachtige Waddenzee die tegen een stootje kan, waar natuur en duurzaam gebruik hand in hand gaan. Dat is het doel van het programma Naar een Rijke Waddenzee, dat in opdracht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (nu het ministerie van EL&I) en het Regionaal College Wadden is gemaakt.

Deltaprogramma Waddengebied
Het Deltaprogramma Waddengebied heeft de ambitie een duurzame waterveiligheid te garanderen en tegelijkertijd kansen te creëren voor robuuste en veerkrachtige natuur en voor duurzaam menselijk gebruik.

Kening fan 'e Greide
Kening fan 'e Greide is een community-project dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap. In het initiatief, waarin burgers optrekken met wetenschappers, natuur- en cultuurliefhebbers en vertegenwoordigers van groene organisaties. Een multidisciplinaire aanpak met de thema's Ecologie, Economie, Sociaal-Cultureel.

Onderzoeksinstituten

Alterra
Alterra is hét kennisinstituut voor de groene ruimte. Alterra biedt een combinatie van toegepast en wetenschappelijk onderzoek in een veelvoud van expertisevelden op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam gebruik ervan.

IMARES, onderdeel van Wageningen UR
IMARES, Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies, is een toonaangevend, onafhankelijk onderzoeksinstituut dat zich richt op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek. 

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO_KNAW)
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet ecologisch onderzoek in zee, op het land en in het zoete water. Daarbij proberen we te ontdekken hoe levende wezens omgaan met elkaar en met hun omgeving. Hiervoor bestuderen we de natuur in al haar facetten: van het DNA van bacteriën tot de biodiversiteit van ecosystemen.

NIOZ
The mission of NIOZ is to gain and communicate scientific knowledge on seas and oceans for the understanding and sustainability of our planet, and to facilitate and support marine research and education in the Netherlands and Europe

EUROSION 
is a project commissioned by the General Directorate Environment of the European Commission, which was won by a consortium led by the National Institute for Coastal and Marine Management of the Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water Management. The implementation of the project started in January 2002. The project is expected to achieve its objectives by May 2004 and has a budget of five million euros.

Sovon vogelonderzoek Nederland
Sovon organiseert landelijke vogeltellingen ten behoeve van natuurbeheer, beleid en onderzoek. 

Stichting ANEMOON
Stichting ANEMOON is dé organisatie voor vrijwilligers onderzoek in het mariene milieu

Nederlandse universiteiten:

De VSNU
De VSNU, vereniging van universiteiten, wordt gevormd door de veertien Nederlandse Universiteiten. De VSNU behartigt de belangen van haar leden naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties. De VSNU is daarnaast een werkgeversvereniging die overleg voert met overheid en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de universitaire branche (die circa 52.000 medewerkers telt). Ten slotte ontwikkelt de VSNU dienstverlenende activiteiten voor haar leden.

Internationaal:

Waddensea-secretariat
The Trilateral Cooperation on the Protection of the Wadden Sea. Since 1978, The Netherlands, Germany and Denmark coordinate their activities and measures for a comprehensive protection of the Wadden Sea.

Wageningen UR Centre for Marine Policy
Wageningen UR Centre for Marine Policy is a new European research centre that supports the development of integrated maritime and marine policies. The centre brings together research and knowledge by integrating research disciplines like marine ecology, economics, governance, fishery research, maritime research and marine law.

Coastal & Marine Union (EUCC) 
The Coastal & Marine Union (EUCC) is an association with 2700 members and member organisations in 40 countries. Founded in 1989 with the aim of promoting coastal conservation by bridging the gap between scientists, environmentalists, site managers, planners and policy makers, it has grown since then into the largest network of coastal practitioners and experts in Europe, with 14 National Branches and offices in seven countries. Our working area is Europe, the Mediterranean and Black Sea and other neighbouring regions.

Waddenzee Werelderfgoed
De Nederlands-Duitse Waddenzee is bijgeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlijst tijdens de 33ste vergadering van het UNESCO Werelderfgoed Comitté in Sevilla op 26 juni 2009. Het gebied bereikt hiermee een vergelijkbare status als andere beroemde natuurwonderen op Werelderfgoedlijst zoals de Grand Canyon in de Verenigde Staten en het Great Barrier Reef in Australië.Waarom is de Waddenzee Werelderfgoed? En wat houdt dit in? Lees er meer over op de website Waddenzee Werelderfgoed (in 3 talen).

LOICZ
LOICZ is een kernproject van het 'International Geosphere-Biosphere Programme' (IGBP) and het  'International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change' (IHDP). Het project heeft tot doel om wetenschap te bevorderen die het inzicht in het systeem aarde vergroot, om daarmee te informeren en te scholen en een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van kustzones wereldwijd. Het LOICZ-project tracht wetenschappers, beleidsmakers en anderen belanghebbenden te wijzen op het belang van een beter begrip van milieuveranderingen in de kustzone. 

Wetlands International
Wetlands International is a global organisation that works to sustain and restore wetlands and their resources for people and biodiversity.

Climate Proof Areas
Website van het Interreg IVB project Climate Proof Areas met nformatie over de klimaatverandering in de Noordzee-regio. België, Duitsland, Zweden, Nederland en het Verenigd Koninkrijk werken samen in 'Climate Proof Areas'. Wetenschappers, waterdeskundigen en ambtenaren van alle vijf partners ontwikkelen nieuwe innovatieve en duurzame methoden om tien bedreigde gebieden klimaatbestendig te maken.Binnen elk project zijn lokale overheden en inwoners betrokken om ervoor te zorgen dat diverse lokale bedreigingen en problemen zal meegenomen worden.

Global Islands Network
The Global Islands Network represents a hub that connects and coordinates efforts to help ensure a healthy and productive future for islanders.

IGU Commission on Islands

International Small Islands Studies Association