Nieuwsarchief

Prof. Pavel Kabat houdt zesde lezing in reeks over het waddengebied op maandag 4 april

Lees meer

Concluding a 2-day international workshop in Wilhelmshaven, 35 experts from the Netherlands, Germany, Denmark, Iceland, Russia, England, Mauritania,…

Lees meer
Vlnr: Albert van der Ploeg, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Dongeradeel, Nynke Rixt Jukema, architect en Klaas Deen, secretaris van de Waddenacademie

Op 23 maart organiseerde de Waddenacademie een discussieavond in de Ark in Dongeradeel over de ruimtelijke opgaven in de waddenregio.

Lees meer

Het Waddenfonds wordt per 1 januari 2012 gedecentraliseerd. Dat betekent dat de Waddenprovincies Groningen, Fryslan en Noord Holland voortaan zelf…

Lees meer

Het onlangs gepresenteerde E-Pact bevat afspraken tussen zes natuur- en milieuorganisaties (NMO's), RWE Eemshaven, Nuon en Groningen Seaports (GSP),…

Lees meer

Op woensdag 23 maart in de ARK (Het drijvende centrum voor Architectuur en Ruimtelijke Kwaliteit) in Dokkum.

Lees meer

De Waddenacademie organiseert in samenwerking met Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen op 21 en 22 juni in…

Lees meer

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vindt dat onderzoeksgegevens en publicaties van met publiek geld gefinancierd onderzoek…

Lees meer
Otto Knottnerus tijdens vijfde waddenlezing

Op maandag 7 maart hield historisch-socioloog drs. Otto Knottnerus in Leeuwarden de vijfde lezing in de reeks 'Waddenlezingen' die de Waddenacademie…

Lees meer

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) brengt regelmatig een engelstalige nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief zitten allerlei links naar de meest…

Lees meer