Nieuwsarchief

Dr. Gilles de Langen is per 1 februari 2011 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).…

Lees meer
Waddenlezing Henk Folmer (foto's Tim van Oijen)

Op maandag 7 februari hield professor Henk Folmer in Leeuwarden de vierde lezing in de reeks 'Waddenlezingen' die de Waddenacademie in samenwerking…

Lees meer

Blauwe Kamer, tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedenbouw, heeft in nummer 5 van 2010 een artikel gepubliceerd over het werelderfgoed…

Lees meer

In Hegebeintum, op de hoogste terp van Fryslân, starten de Provincie Fryslân en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een uniek project. Het gaat…

Lees meer
Klik op de afbeelding voor een vergroting

DEN HAAG - De zorg over het Waddenfonds groeit. Op hoog ambtelijk niveau wordt in Den Haag gesproken over bevriezing van het fonds.

Lees meer

Peter Herman, bestuurslid van de Waddenacademie en hoogleraar estuariene ecologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, sprak op de jaarvergadering…

Lees meer

Op uitnodiging van Robert Veenstra, directeur van Sc Heerenveen, bezocht het bestuur van de Waddenacademie op 30 januari jl. de Noordelijke derby Sc…

Lees meer

Na een geslaagde proefvaart op de Waddenzee is de "ZEEVONK" afgelopen dinsdag naar haar NIOZ thuishaven gevaren. Deze 7m lange aluminium werkboot is…

Lees meer

Rapport vergelijkt wetenschappelijk onderzoek rivieren en kusten.

Lees meer

Vierde Waddenlezing door prof. dr. Henk Folmer op maandag 7 februari aanstaande

Lees meer