Nieuwsarchief

Peter Herman, bestuurslid van de Waddenacademie en hoogleraar estuariene ecologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, sprak op de jaarvergadering…

Lees meer

Op uitnodiging van Robert Veenstra, directeur van Sc Heerenveen, bezocht het bestuur van de Waddenacademie op 30 januari jl. de Noordelijke derby Sc…

Lees meer

Na een geslaagde proefvaart op de Waddenzee is de "ZEEVONK" afgelopen dinsdag naar haar NIOZ thuishaven gevaren. Deze 7m lange aluminium werkboot is…

Lees meer

Rapport vergelijkt wetenschappelijk onderzoek rivieren en kusten.

Lees meer

Vierde Waddenlezing door prof. dr. Henk Folmer op maandag 7 februari aanstaande

Lees meer
Een schermafbeelding van de databank met daarop de verspreiding van zeegras

Het Nationaal Park Waddenzee Sleeswijk-Holstein heeft via de databank "Weisst de Watt" veel meetgegevens beschikbaar gemaakt voor het brede publiek.…

Lees meer

Opnieuw is er een subsidiefonds voor bedrijven die innovatieve projecten starten. Fryslân Fernijt III helpt projecten met een relatief groot risico op…

Lees meer

Op 13 januari heeft de Waddenacademie een brief gestuurd naar staatssecretaris Bleeker met daarin een pleidooi voor Waddenzeebreed onderzoek naar de…

Lees meer

The International Symposium on the Ecology of the Wadden Sea is a joined initiative of NIOZ, DELTARES, IMARES, Wadden Academy and ZKO

Lees meer

Achtergrondstudie van het Planbureau voor de Leefomgeving verschenen

Lees meer