Nieuwsarchief

Thematische rapporten beschikbaar

Lees meer

Langjarige veldobservaties van het NIOZ in de westelijke Waddenzee laten zien dat er sinds het begin van de negentiger jaren in de nazomer minder…

Lees meer

Leeuwarden - Op 9 december tijdens het derde symposium van de Waddenacademie ontvangt dr. Isabel Smallegange uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel…

Lees meer

Jos Bazelmans geïnterviewd op de radio en artikel in Trouw

Lees meer

De twee belangrijkste Nederlandse instellingen op het gebied van fundamenteel kust- en zeeonderzoek bundelen hun krachten. Dat is het voorgenomen…

Lees meer

HAMBURG - Op 4 december is de Waddenacademie in Hamburg om te praten met 25 Duitse en Deense onderzoeksdirecteuren.

Lees meer
Voorkant Gedeelde Ruimte

Samen leven in het kwetsbare Waddengebied vraagt om een onconventionele aanpak. Daarvoor kan een revolutionair verkeersconcept, de 'gedeelde ruimte'…

Lees meer

Op 13 november 2009 vond in Groningen de eindconferentie plaats van de hotspot klimaatbestendig Groningen, die in het kader van het Klimaat voor…

Lees meer

OURCOAST NEWS is a newsletter produced by the OURCOAST consortium for coastal authorities, managers, decision-makers and the coastal stakeholders…

Lees meer

Pavel Kabat, voorzitter van de Waddenacademie, heeft een uitnodiging geaccepteerd om eind januari 2010 in Washington te spreken op het congres Climate…

Lees meer