Nieuwsarchief

LEEUWARDEN - Lees meer over een initiatief van het Regionaal College Waddengebied

Lees meer

Den Haag - Om wetenschap hoger op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen start het Innovatieplatform onder de noemer vrienden van…

Lees meer

Leeuwarden - De berichten die de Waddenacademie op haar website publiceert in de wetenschapsrubriek WadWeten zullen vanaf heden ook verschijnen op…

Lees meer

Energie opwekken op grote schaal uit het mengen van zoet en zout water is technisch en praktisch mogelijk. Wereldwijd is de potentie van deze schone…

Lees meer

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) brengt regelmatig een engelstalige nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief zitten allerlei links naar de meest…

Lees meer

De zuidelijke verspreidingsgrens van het nonnetje, een tweekleppig scheldiertje, is sinds de jaren zeventig 400 km noordelijker komen te liggen.…

Lees meer

In Nederland is er een trend in de richting van 'dynamisch' kustbeheer, waarbij de kust zich binnen bepaalde grenzen natuurlijk mag ontwikkelen. Het…

Lees meer

De Waddenacademie buigt zich in Rotterdam over de integrale Kennisagenda. René Jorna, hoofd van de vakgroep sociale wetenschappen aan de Fryske…

Lees meer

Voorafgaand aan de Noordzeedagen heeft de Waddenacademie op 7 oktober 2009 in Rotterdam een workshop gehouden waarin de eerste uitwerkingen van de…

Lees meer

Het lokaal verdwijnen van soorten inheemse schelpdieren als gevolg van invasie door de Japanse oester zal eerder optreden in de voedselarmere…

Lees meer