Nieuwsarchief

De zuidelijke verspreidingsgrens van het nonnetje, een tweekleppig scheldiertje, is sinds de jaren zeventig 400 km noordelijker komen te liggen.…

Lees meer

In Nederland is er een trend in de richting van 'dynamisch' kustbeheer, waarbij de kust zich binnen bepaalde grenzen natuurlijk mag ontwikkelen. Het…

Lees meer

De Waddenacademie buigt zich in Rotterdam over de integrale Kennisagenda. René Jorna, hoofd van de vakgroep sociale wetenschappen aan de Fryske…

Lees meer

Voorafgaand aan de Noordzeedagen heeft de Waddenacademie op 7 oktober 2009 in Rotterdam een workshop gehouden waarin de eerste uitwerkingen van de…

Lees meer

Het lokaal verdwijnen van soorten inheemse schelpdieren als gevolg van invasie door de Japanse oester zal eerder optreden in de voedselarmere…

Lees meer

De Waddenacademie start, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke…

Lees meer

Bij de officiële start van het door NWO en de Waddenacademie gezamenlijk gefinancierde deelprogramma Draagkracht van het programma Zee- en…

Lees meer

Door beter te luisteren naar de wensen van omwonenden kunnen natuurorganisaties veel lokale conflicten over natuurbeheer in de kiem smoren. Dat blijkt…

Lees meer

Prof. Wim Wolff, emeritus hoogleraar mariene biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de 'grand old man' van het Nederlandse waddenonderzoek…

Lees meer

Kenniscentrum waddengebied legt fundament onder discussie over natuurwaarden.

Het waddengebied en zijn toekomst zijn al sinds de jaren zestig…

Lees meer