Nieuwsarchief

De Waddenacademie start, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke…

Lees meer

Bij de officiële start van het door NWO en de Waddenacademie gezamenlijk gefinancierde deelprogramma Draagkracht van het programma Zee- en…

Lees meer

Door beter te luisteren naar de wensen van omwonenden kunnen natuurorganisaties veel lokale conflicten over natuurbeheer in de kiem smoren. Dat blijkt…

Lees meer

Prof. Wim Wolff, emeritus hoogleraar mariene biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de 'grand old man' van het Nederlandse waddenonderzoek…

Lees meer

Kenniscentrum waddengebied legt fundament onder discussie over natuurwaarden.

Het waddengebied en zijn toekomst zijn al sinds de jaren zestig…

Lees meer

Leeuwarden - De komende maanden wordt de basis gelegd voor een natuurherstelprogramma voor de Waddenzee, waarmee de komende decennia zal worden…

Lees meer

Sevilla - De Nederlands-Duitse Waddenzee is bijgeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlijst tijdens de 33ste vergadering van het UNESCO Werelderfgoed…

Lees meer

LEEUWARDEN - Leeuwarden krijgt een nieuw onderzoekscentrum voor de zee. Na de zomer verrijst op de campus van Van Hall Larenstein het Centre for…

Lees meer

De aantallen vogels in de Waddenzee worden bepaald door het voedselaanbod. Schelpdieren fungeren hierbij als belangrijkste voedselbron. Door de…

Lees meer

In juni 2009 verscheen het Waddenfonds Magazine, een uitgave van het Ministerie van VROM. In dit magazine wordt een overzicht gegeven van alle…

Lees meer