Nieuwsarchief

Leeuwarden - De komende maanden wordt de basis gelegd voor een natuurherstelprogramma voor de Waddenzee, waarmee de komende decennia zal worden…

Lees meer

Sevilla - De Nederlands-Duitse Waddenzee is bijgeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlijst tijdens de 33ste vergadering van het UNESCO Werelderfgoed…

Lees meer

LEEUWARDEN - Leeuwarden krijgt een nieuw onderzoekscentrum voor de zee. Na de zomer verrijst op de campus van Van Hall Larenstein het Centre for…

Lees meer

De aantallen vogels in de Waddenzee worden bepaald door het voedselaanbod. Schelpdieren fungeren hierbij als belangrijkste voedselbron. Door de…

Lees meer

In juni 2009 verscheen het Waddenfonds Magazine, een uitgave van het Ministerie van VROM. In dit magazine wordt een overzicht gegeven van alle…

Lees meer

De Waddenacademie, Interwad en Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum), allen gevestigd in Leeuwarden, gaan gezamenlijk de mogelijkheden…

Lees meer

De nieuwsbrief bevat onderwerpen aangaande de Noord- en Waddenzee, zie hier editie 8 van e-MARES.

Lees meer

Het Waddenfonds moet gericht worden ingezet om bij te kunnen dragen aan de realisering van de hoofddoelstelling van het Waddenzeebeleid, behoud en…

Lees meer

Texel en Yerseke - Het warmer wordende klimaat benadeelt in steeds sterkere mate koude-minnende soorten. Hoe dit echter precies gebeurt was nog…

Lees meer

Het bestuur van de Waddenacademie wordt gevormd door vijf gerenommeerde wetenschappers. Naast voorzitter en klimaatdeskunidge Pavel Kabat, econoom…

Lees meer