Nieuwsarchief

De aantallen vogels in de Waddenzee worden bepaald door het voedselaanbod. Schelpdieren fungeren hierbij als belangrijkste voedselbron. Door de…

Lees meer

In juni 2009 verscheen het Waddenfonds Magazine, een uitgave van het Ministerie van VROM. In dit magazine wordt een overzicht gegeven van alle…

Lees meer

De Waddenacademie, Interwad en Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum), allen gevestigd in Leeuwarden, gaan gezamenlijk de mogelijkheden…

Lees meer

De nieuwsbrief bevat onderwerpen aangaande de Noord- en Waddenzee, zie hier editie 8 van e-MARES.

Lees meer

Het Waddenfonds moet gericht worden ingezet om bij te kunnen dragen aan de realisering van de hoofddoelstelling van het Waddenzeebeleid, behoud en…

Lees meer

Texel en Yerseke - Het warmer wordende klimaat benadeelt in steeds sterkere mate koude-minnende soorten. Hoe dit echter precies gebeurt was nog…

Lees meer

Het bestuur van de Waddenacademie wordt gevormd door vijf gerenommeerde wetenschappers. Naast voorzitter en klimaatdeskunidge Pavel Kabat, econoom…

Lees meer

Iedereen klaagt over de ingewikkelde bestuursvorm van de wadden. Dat komt omdat iedereen er een beetje de baas is.

Lees meer

Hij kent zorgen over de problemen van het kustgebied, maar ziet ook kansen. Jouke van Dijk, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, zit als…

Lees meer

Het nonnetje dreigt binnenkort uit de Waddenzee te verdwijnen. Maar vroeger moeten pelikanen in het waddengebied hebben geleefd. En haaien en roggen.…

Lees meer