Nieuwsarchief

WILLHELMSHAVEN-gedurende het internationale Waddensymposium van 30 maart tot en met 3 april zal in samenwerking met het internationale…

Lees meer

DEN HAAG - Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat en Waddenvereniging, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland en…

Lees meer

LEEUWARDEN - Er is onderzoek nodig naar eventuele alternatieven voor zoetwatervoorziening in ons land. Dit schrijft de Raad voor de Wadden in een…

Lees meer

LEEUWARDEN - De Waddenacademie laat een verkenning doen naar de mogelijkheid om te komen tot een groot en breed gedragen onderzoeksprogramma rondom…

Lees meer

Noord-Groningen - De traditionele mosselzaadvisserij in de Waddenzee wordt, zoals gemeld, de komende tien jaar afgebouwd. In oktober sloten…

Lees meer

De Waddenacademie van de KNAW houdt zich bezig met de vraag over welke kennis we moeten beschikken om vorm te geven aan een duurzame toekomst van het…

Lees meer

Kustvogels die gaan broeden in Siberië vliegen de tank niet helemaal leeg. Strandlopers, plevieren en franjepoten houden na een vlucht van enkele…

Lees meer

LEEUWARDEN - De Waddenacademie heeft een aantal studenten gevraagd om hun toekomstvisie op het Waddengebied te laten zien.

Lees meer

Vorig jaar werd Pavel Kabat(50) hoogleraar Aardsysteemkunde en Klimaatstudies aan de Wageningen Universiteit, benoemd tot eerste voorzitter van de…

Lees meer

LEEUWARDEN - De pas opgerichte Waddenacademie-KNAW gaat zich presenteren op het Internet.

Lees meer