Nieuwsarchief

Wilhelmshaven - The 12th Wadden Sea Symposium gives recommendations to the politicians

Lees meer

Tijdens de algemene voorlichtingsbijeenkomst van Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Waddenacademie op 31 maart jl. in Heerenveen is gemeld dat …

Lees meer

Een reis van twee weken door het Nederlandse waddengebied bracht Jos Bazelmans van de Waddenacademie tot bijzondere inzichten.

Lees meer

DLG en Waddenacademie hielden op 31 maart 2010 uur een voorlichtingsbijeenkomst over de derde tender van het Waddenfonds.

Lees meer

De Waddenacademie biedt indieners van een projectvoorstel met een kennis/onderzoekscomponent de gelegenheid om voorafgaand aan de indiening van het…

Lees meer

WILLHELMSHAVEN-gedurende het internationale Waddensymposium van 30 maart tot en met 3 april zal in samenwerking met het internationale…

Lees meer

DEN HAAG - Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat en Waddenvereniging, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland en…

Lees meer

LEEUWARDEN - Er is onderzoek nodig naar eventuele alternatieven voor zoetwatervoorziening in ons land. Dit schrijft de Raad voor de Wadden in een…

Lees meer

LEEUWARDEN - De Waddenacademie laat een verkenning doen naar de mogelijkheid om te komen tot een groot en breed gedragen onderzoeksprogramma rondom…

Lees meer

Noord-Groningen - De traditionele mosselzaadvisserij in de Waddenzee wordt, zoals gemeld, de komende tien jaar afgebouwd. In oktober sloten…

Lees meer