Nieuwsarchief

Op maandag 20 maart promoveerde Zhenchang Zhu aan de Radbouduniversiteit Nijmegen op het proefschrift "Seed fate in space and time. Implications for…

Lees meer

Op 17 en 18 maart waren 20 vertegenwoordigers van het Deense Nationalpark Vadehavet (Deens voor Waddenzee) op werkbezoek in Nederland. Op 17 maart…

Lees meer

Op 17 februari jl. organiseerden PRW en Waddenacademie een waddentour over de relatie tussen wetenschap en visserijpraktijk in de Waddenzee.

Lees meer

Op vrijdag 10 maart gaf Pier Vellinga een lezing op het congres van Geopromotion, de studenten vereniging van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen…

Lees meer

Martin Baptist, onderzoeker bij Wageningen Marine Research, is genomineerd voor de Prins Friso Ingenieursprijs. Hij combineert ecologie en…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Paddy…

Lees meer

Op 1 december gaf historisch geograaf Hans Renes tijdens het Symposium Waddenland Outstanding een lezing over de waddenzeeregio als cultuurlandschap.…

Lees meer

Nederlandse onderzoekers hebben een manier gevonden om bepaalde gewassen te laten groeien op afgeschreven, zilte landbouwgrond. Een ware innovatie,…

Lees meer

Nienke Dijkstra is genomineerd voor het programma Tegenlicht van de VPRO - Uitdagers en aanpakkers die buiten de gebaande paden verandering…

Lees meer

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de Stichting Waddenacademie. Per 1 maart wordt drs. Hermineke…

Lees meer

Op 17 februari jl. organiseerden PRW en Waddenacademie een waddentour over de relatie tussen wetenschap en visserijpraktijk in de Waddenzee.

Lees meer

Op zondag 2 april organiseert RUG/Campus Fryslân in samenwerking met het Fries Museum en Tresoar een nieuwe editie van de Museum Universiteit.

Lees meer

Welke trends zijn de komende tien jaar te verwachten in het avontuurlijk- en duurzaam toerisme en wat voor invloed dit kan gaan hebben op het…

Lees meer

Deze maand worden langs de hele ‘Oost-Atlantische kust’, van Siberië tot zuidelijk Afrika, trekvogels geteld. In Mauritanië is de Banc d’Arguin een…

Lees meer

The Radboud University is looking for a PhD Candidate: Boundary Arrangements in Flood Risk Management

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Franke van…

Lees meer

Wereldwijd is er steeds meer vraag naar zeewier. Zeewier kan dienen als voedsel en bevat grondstoffen voor de farmacie, cosmetica, duurzame…

Lees meer

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar. Ook ‘waddenzee’ is een zoekterm die op de…

Lees meer

De Nederlandse Waddenkust is een uniek natuurgebied, dat sinds de zestiger jaren steeds sterker beschermd wordt. Het beheer van natuur botst soms met…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Luca van…

Lees meer

Van 20 t/m 24 december dagelijks om 14 uur gaat het kunstenaarsduo Kaneli & Smit een presentatie geven over hun werkwijze en het ontstaan van Ebb &…

Lees meer

Het tweede rapport “Spoelmeer Kennistafel Holwerd aan Zee” is online. Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben in november…

Lees meer

The North Sea Region Climate Change Assessment offers an up-to-date review of our current understanding of climate change in the North Sea and…

Lees meer

De Helderse Volksuniversiteit (HVU) presenteert vanaf 12 januari vijf avondlezingen over het mooiste natuurgebied van ons land: de Wadden. Geologie,…

Lees meer

De planperiode van de huidige Structuurvisie Waddenzee is verlengd tot en met 31 december 2018. Deze planperiode zou normaal gesproken begin 2017…

Lees meer