Nieuwsarchief

LEEUWARDEN - De Waddenacademie laat een verkenning doen naar de mogelijkheid om te komen tot een groot en breed gedragen onderzoeksprogramma rondom…

Lees meer

Noord-Groningen - De traditionele mosselzaadvisserij in de Waddenzee wordt, zoals gemeld, de komende tien jaar afgebouwd. In oktober sloten…

Lees meer

De Waddenacademie van de KNAW houdt zich bezig met de vraag over welke kennis we moeten beschikken om vorm te geven aan een duurzame toekomst van het…

Lees meer

Kustvogels die gaan broeden in Siberië vliegen de tank niet helemaal leeg. Strandlopers, plevieren en franjepoten houden na een vlucht van enkele…

Lees meer

LEEUWARDEN - De Waddenacademie heeft een aantal studenten gevraagd om hun toekomstvisie op het Waddengebied te laten zien.

Lees meer

Vorig jaar werd Pavel Kabat(50) hoogleraar Aardsysteemkunde en Klimaatstudies aan de Wageningen Universiteit, benoemd tot eerste voorzitter van de…

Lees meer

LEEUWARDEN - De pas opgerichte Waddenacademie-KNAW gaat zich presenteren op het Internet.

Lees meer

De Waddenacademie is positief over het advies van de Deltacommissie. Hoewel de commissie bedreigingen voor Nederland signaleert, ziet zij ook kansen.…

Lees meer

We hebben er een nieuwe kennisinstelling bij

Lees meer

De juiste snaar raken bij collega-wetenschappers

Lees meer