Nieuwsarchief

Luchtfoto Terschelling, Beeldbank RWS Joop van Houdt

Op dinsdag 23 januari hebben de Noordelijke en de Randstedelijke Rekenkamer het rapport Het Waddenfonds gemonitord gepubliceerd. Het Waddenfonds is in…

Lees meer

Wanda van Enst concludeert in haar proefschrift dat in een regio als de Waddenzee het proactief inzetten van kennis–beleid-interfaces de interacties…

Lees meer
Cover investeringskader Waddengebied

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jouke van…

Lees meer
Beeld van het Wad bij Holwerd. Foto: TS

Vanaf donderdag 18 januari zal de Waddenacademie een reeks van vijf zogeheten powercolleges verzorgen bij Omrop Fryslân. In een powercollege wordt een…

Lees meer
Vliegerfoto van de gaswinningslocatie op Ameland-Oost. Foto: Jaap de Vlas

Op verzoek van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland organiseerde de Waddenacademie een audit, die zich richtte op de resultaten van…

Lees meer
Luchtfoto recreatie op het strand van Ameland. Foto: Beeldbank RWS.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Lies Leewis,…

Lees meer
Luchtfoto rondom de haven van Terschelling. Foto: Beeldbank RWS

Het aantal toeristen groeit wereldwijd. Dat leidt tot een toenemende stroom bezoekers van natuurgebieden. Toerisme heeft impact op natuurgebieden,…

Lees meer
Cover thesis Jeroen Onrust

Weidevogel en boer zijn gebaat bij ruige stalmest. In agrarische graslanden spelen rode wormen een sleutelrol in de bodemvruchtbaarheid en in de…

Lees meer
Cover

Programma Eems-Dollard 2050 en Waddenacademie brengen Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050 uit.

Lees meer
De vuurtoren van ameland

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Pieter Smit,…

Lees meer