Nieuwsarchief

Beeld van het Wad bij Holwerd. Foto: TS

Vanaf donderdag 18 januari zal de Waddenacademie een reeks van vijf zogeheten powercolleges verzorgen bij Omrop Fryslân. In een powercollege wordt een…

Lees meer
Vliegerfoto van de gaswinningslocatie op Ameland-Oost. Foto: Jaap de Vlas

Op verzoek van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland organiseerde de Waddenacademie een audit, die zich richtte op de resultaten van…

Lees meer
Luchtfoto recreatie op het strand van Ameland. Foto: Beeldbank RWS.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Lies Leewis,…

Lees meer
Luchtfoto rondom de haven van Terschelling. Foto: Beeldbank RWS

Het aantal toeristen groeit wereldwijd. Dat leidt tot een toenemende stroom bezoekers van natuurgebieden. Toerisme heeft impact op natuurgebieden,…

Lees meer
Cover thesis Jeroen Onrust

Weidevogel en boer zijn gebaat bij ruige stalmest. In agrarische graslanden spelen rode wormen een sleutelrol in de bodemvruchtbaarheid en in de…

Lees meer
Cover

Programma Eems-Dollard 2050 en Waddenacademie brengen Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050 uit.

Lees meer
De vuurtoren van ameland

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Pieter Smit,…

Lees meer
Cover thesis Lies Leewis

Zandsuppleties en het mechanisch reinigen van stranden beïnvloeden strandorganismen negatief. Maar organismen blijken goed aangepast en kunnen…

Lees meer
Deelnemers aan het Expeditieproject van AtelierNL op Oerol 2017. Foto: Rijkswaterstaat

Op zaterdagavond 28 oktober tijdens de Dutch Design Week zijn de Dutch Design Awards uitgereikt. Nadine Sterk en Lonny van Ryswyck van AtelierNL…

Lees meer
Zeehonden. Foto Kees van der Krift. Beeldbank RWS

Het aantal zeehondenpups in de Waddenzee is in veertig jaar niet zo hoog geweest als dit jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Common Wadden Sea…

Lees meer