Nieuwsarchief

Luchtfoto recreatie op het strand van Ameland. Foto: Beeldbank RWS.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Lies Leewis,…

Lees meer
Luchtfoto rondom de haven van Terschelling. Foto: Beeldbank RWS

Het aantal toeristen groeit wereldwijd. Dat leidt tot een toenemende stroom bezoekers van natuurgebieden. Toerisme heeft impact op natuurgebieden,…

Lees meer
Cover thesis Jeroen Onrust

Weidevogel en boer zijn gebaat bij ruige stalmest. In agrarische graslanden spelen rode wormen een sleutelrol in de bodemvruchtbaarheid en in de…

Lees meer
Cover

Programma Eems-Dollard 2050 en Waddenacademie brengen Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050 uit.

Lees meer
De vuurtoren van ameland

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Pieter Smit,…

Lees meer
Cover thesis Lies Leewis

Zandsuppleties en het mechanisch reinigen van stranden beïnvloeden strandorganismen negatief. Maar organismen blijken goed aangepast en kunnen…

Lees meer
Deelnemers aan het Expeditieproject van AtelierNL op Oerol 2017. Foto: Rijkswaterstaat

Op zaterdagavond 28 oktober tijdens de Dutch Design Week zijn de Dutch Design Awards uitgereikt. Nadine Sterk en Lonny van Ryswyck van AtelierNL…

Lees meer
Zeehonden. Foto Kees van der Krift. Beeldbank RWS

Het aantal zeehondenpups in de Waddenzee is in veertig jaar niet zo hoog geweest als dit jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Common Wadden Sea…

Lees meer
Screenshot film Deltaprogramma

Het Nationaal Deltacongres 2017 vond plaats in het WTC Expo in Leeuwarden. Ongeveer 1500 deelnemers bezochten het plenaire programma, de Deltaparade…

Lees meer
Cover rapport geothermie

Op verzoek van de Waddenacademie heeft TNO het rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied opgesteld.

Lees meer