Nieuwsarchief

In opdracht van de Waddenacademie heeft Altenburg & Wymenga in samenwerking met Goede Vissers een monitoringsprogramma uitgevoerd naar de bijvangst…

Lees meer

Het populairwetenschappelijke tijdschrift New Scientist selecteerde 25 jonge topwetenschappers uit Nederland en België om mee te dingen naar de prijs…

Lees meer

Als onder de Waddenzee zout wordt gewonnen, dan is het zaak ondertussen de invloeden

op de natuur in de gaten te houden. Daarbij is het essentieel de…

Lees meer

Bijna 1,3 miljoen toeristen verbleven in 2015 op de Waddeneilanden. Dit zijn vooral Nederlanders en relatief vaak alleenstaanden. Duitse en Belgische…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Nathalie…

Lees meer

Over de voorgenomen zoutwinning onder de Waddenzee na 2018 door Frisia Zout in Harlingen, een dochteronderneming van European Salt Company, is in de…

Lees meer

Hoe werken menselijke activiteiten in op het ecosysteem van de Waddenzee? Welke relatieve rangorde (‘ranking’) hebben deze activiteiten in twee…

Lees meer

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft de Waddenacademie zes jonge wetenschappers gevraagd om hun visie te geven op de…

Lees meer

Het boek Vloeiend landschap van landschapsarchitect Peter de Ruyter is genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs 2016.

Lees meer

Op verzoek van de Waddenacademie heeft Sarah Verroen (Fish & Farm) een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de vissector in…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Marelie van…

Lees meer

In 2015 nam de Waddenacademie het initiatief om De Jonge Waddenacademie op te richten. Met het oprichten van De Jonge Waddenacademie wil de…

Lees meer

We hebben een Noordzeekust van 523 kilometer die loopt van Zeeuws-Vlaanderen tot en met Noord-Groningen. Hoe staat het met de economische dynamiek aan…

Lees meer

De Nederlandse Waddenzee is de komende week het middelpunt van Europese onderzoekers op het gebied van ecosystemen. Zo'n 100 internationale…

Lees meer

Vrijdag 24 juni hebben 13 kennisinstellingen en 2 overheden het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) ondertekend. Dit was in de aanwezigheid van een…

Lees meer

Op dinsdag 21 juni zal Katja Philippart (portefeuillehouder Ecologie bij de Waddenacademie) een presentatie geven op de internationale conferentie…

Lees meer

Per direct is de Waddenvereniging op zoek naar een Teamleider Kennis (0,8 fte, 32 uur per week in 4 dagen), een ervaren manager met inhoudelijke…

Lees meer

Van 23 tot en met 27 mei 2016 vond de veertiende conferentie plaats van de International Small Islands Studies Association (ISISA) op het eiland…

Lees meer

De New Yorkse kunstenaar Sarah Cameron Sunde staat in een waddengebied gedurende een volle cyclus van het getij. Opkomend water omvat haar lichaam om…

Lees meer

Vertegenwoordigers van onder andere de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), Waddenacademie, Waddenvereniging, Rijkswaterstaat,…

Lees meer

Tijdschrift Noorderbreedte maakte samen met de Waddenvereniging de speciale uitgave Weerbare wadden over de vraag hoe het Werelderfgoed Waddenzee…

Lees meer

Deltares, de TU Delft en Universiteit Utrecht hebben onderzoek gepubliceerd in Marine Geology (2016) waaruit blijkt dat de vertroebeling van het…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Hans Revier,…

Lees meer

Woensdag 1 juni werd in de Victoriuskerk in Pingjum de Tijdtafel van Stichting Nieuw Atlantis feestelijk in gebruik genomen door mw. Sietske Poepjes,…

Lees meer

In de toekomst moet de Eems-Dollard meer ruimte krijgen voor getijwerking. En de wisselwerking en verbinding met aangrenzende rivieren zoals de…

Lees meer