Nieuwsarchief

Vertegenwoordigers van onder andere de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), Waddenacademie, Waddenvereniging, Rijkswaterstaat,…

Lees meer

Tijdschrift Noorderbreedte maakte samen met de Waddenvereniging de speciale uitgave Weerbare wadden over de vraag hoe het Werelderfgoed Waddenzee…

Lees meer

Deltares, de TU Delft en Universiteit Utrecht hebben onderzoek gepubliceerd in Marine Geology (2016) waaruit blijkt dat de vertroebeling van het…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Hans Revier,…

Lees meer

Woensdag 1 juni werd in de Victoriuskerk in Pingjum de Tijdtafel van Stichting Nieuw Atlantis feestelijk in gebruik genomen door mw. Sietske Poepjes,…

Lees meer

In de toekomst moet de Eems-Dollard meer ruimte krijgen voor getijwerking. En de wisselwerking en verbinding met aangrenzende rivieren zoals de…

Lees meer

De Geologische Dienst Nederland van TNO levert informatie over de opbouw en eigenschappen van de ondergrond in de vorm van ondergrondmodellen (3D…

Lees meer

Hoe kunnen praktijkgericht onderzoek en onderwijs het waddentoerisme versterken? Dat was de centrale vraag tijdens de tweede editie van de Podiumdag…

Lees meer

The Joint Monitoring Group for Breeding Birds (JMBB) has launched a framework for an action plan for the protection of breeding birds in the Wadden…

Lees meer

Kanoeten (Calidris canutus canutus) trekken heen en weer tussen hun zomerbroedgebied in het Noordpoolgebied en hun overwinteringsgebied in de…

Lees meer

Het is inmiddels een mooie traditie: het Sense of Place-seminar voorafgaand aan het Oerol-festival. Een fantastische gelegenheid om samen met…

Lees meer

In het kader van de Nationale Vogelweek 2016 vertoont SliekerFilm op donderdag 19 mei a.s. eenmalig De Vogelwachter, de prachtige natuurdocumentaire…

Lees meer

Kunst en wetenschap stellen beiden de verbeelding centraal. En die hebben we nodig om ons de toekomst of het verleden voor te kunnen stellen. Met de…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Rick…

Lees meer

De provincie Groningen bungelt onderaan de lijst als het gaat om het aantal toeristen, blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. In een artikel…

Lees meer

Elk jaar trekken kanoeten van hun Arctische broedgebieden via onze Waddenzee naar het zuiden. Hier overwinteren ze in Banc d’Arguin, een Waddengebied…

Lees meer

Hoe kunnen praktijkgericht onderzoek en onderwijs het waddentoerisme versterken? Dat is de centrale vraag tijdens de tweede editie van de Podiumdag.…

Lees meer

De Universiteit Hamburg is op zoek naar een onderzoeker voor de positie van PhD-student voor een project over bio-geomorfologie van de Waddenzee…

Lees meer

Bij een zeventiende-eeuws scheepswrak in de Waddenzee bij Texel is een grote archeologische vondst gedaan, bestaande uit onder meer een zeer…

Lees meer

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie vier door het Waddenfonds gefinancierde projecten met een grote onderzoekcomponent geëvalueerd.…

Lees meer

Kinderen van groep 6 van OBS ’t Wad in Harlingen krijgen een bijzondere primeur. Op dinsdag 12 april maken ze als onderdeel van een nieuw educatief…

Lees meer

Het Netwerk voor de grensoverschrijdende geschiedenis van Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland heeft als doel samenwerking duurzaam te versterken en…

Lees meer

Het leek zo logisch: dieren concentreren zich op plekken waar voor hen veel voedsel te vinden is. Toch ligt het niet zo simpel, ontdekten…

Lees meer

Het realiseren van het doel van de Participatiewet wordt een bijkans onmogelijke opgave. Dat stelt hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Jouke van…

Lees meer

Het Waddenfonds steekt 8 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het Waddengebied. Het bedrag gaat naar zes projecten in de drie…

Lees meer