Nieuwsarchief

Door [H. Zell] (Eigen werk) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) undefined CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

De platte oester is terug in de Waddenzee. Jarenlang werd gedacht dat de soort was uitgestorven. Een visser ontdekte meerdere exemplaren ten oosten…

Lees meer
Nynke_Rixt Jukema gaf een inhoudelijke

Ruim 120 onderzoekers, beleidsmedewerkers, ondernemers en bewoners gingen gisteren en vandaag in gesprek op het Symposium Feel the Night over het…

Lees meer

Op 19 oktober werd tijdens het symposium ‘Feel the Night’ uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de Waddenacademieprijs 2017, ten bedrage…

Lees meer
Kokkels. Foto: TS

Het totale bestand aan kokkels in de Waddenzee is met een derde (32%) afgenomen ten opzichte van vorig jaar. In het voorjaar van 2016 was er nog een…

Lees meer
Eddy Wymenga overhandigt de Ipads aan Abdouramane GADO DJIBO uit Mali

Van 2 tot en met 6 oktober 2017 was er een missie van Wetlands International uit Mali op bezoek bij Altenburg & Wymenga in Feanwâlden voor een…

Lees meer
Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water aan de Waddenacademie

Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water aan de Waddenacademie staat op nummer 46 in de Trouw Duurzame 100 van 2017.

Lees meer
Schuim op het strand door algenbloei. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Jan van den Broeke

De stikstof en fosfor-concentraties in de estuaria, de zoute meren en de Waddenzee zijn gedaald sinds 1990, maar de afgelopen 10 jaar vrijwel gelijk…

Lees meer
Luchtfoto van de dijk bij Ferwert. Foto: Joop van Houdt. Beeldbank RWS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Joop Mulder,…

Lees meer
Schapen op de dijk op Terschelling

Tijdens Springtij 2017, het jaarlijkse duurzaamheidsfestival op Terschelling, zal de Waddenacademie op vrijdag 22 september om 14.15 uur op de dijk…

Lees meer
Dollard dijk. Foto: Thea Smit

Waterschap Hunze en Aa’s kan door met de Brede Groene Dijk aan de Groningse Waddenzeekust. Op 1 september ontving dagelijks bestuurder Hilbrand…

Lees meer