Nieuwsarchief

Leeuwarden - De Jonge Waddenacademie, zo heet een nieuwe denktank die door de Waddenacademie in Leeuwarden wordt gelanceerd. De werving van vijf jonge…

Lees meer

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd…

Lees meer

Kiek over Diek is een 90 kilometer lang fietspad. Het verbindt het meest westelijke punt, Lauwersoog, met het meest oostelijke punt van onze…

Lees meer

Van 23 tot en met 27 mei 2016 vindt de veertiende conferentie plaats van de International Small Islands Studies Association (ISISA) op het eiland…

Lees meer

Wat zijn de meest bezochte pagina's op onze website, welke nieuwsberichten en WadWetens worden veel bekeken? We hebben het voor u op een rijtje gezet.…

Lees meer

Het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds heeft op 17 december 2015 ingestemd met het werkprogramma van de Waddenacademie voor 2016.

Lees meer

Kunnen mensen die van hetzelfde natuurgebied houden krachtige online gemeenschappen vormen? En kunnen zij op die manier bijdragen aan het beheer van…

Lees meer

In het Dagblad van het Noorden van 29 december 2015 verscheen het artikel ‘Laagopgeleiden terecht bezorgd over hun baan’ van John Geijp, naar…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Christiaan…

Lees meer

Op 26 november werd in de Oosterpoort in Groningen het Krimpcongres gehouden ter ere van het vijfjarig bestaan van het Kennisnetwerk Krimp…

Lees meer

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.

Lees meer

Provinciale Staten van Friesland hebben op 16 december ingestemd met een bijdrage van een kleine 18 miljoen euro voor de RUG/Campus Fryslân in…

Lees meer

Pier Vellinga nam op donderdag 10 december afscheid als hoogleraar klimaatverandering aan de Universiteit Wageningen met een symposium over…

Lees meer

Pascalle Jacobs onderzocht de invloed van mosselzaadinvanginstallaties op het plankton in de Westelijke Waddenzee.

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Syds…

Lees meer

GRONINGEN - Na zes jaar heeft Noord-Nederland de werelderfgoedstatus van het waddengebied nog steeds niet goed verzilverd. Zijn er te weinig…

Lees meer

Vrijdag 20 november verscheen het boek "Harlingen, geschiedenis van de Friese Havenstad" van Meindert Schroor. De leeuwarder Courant besteedde…

Lees meer

Op 22 november werd de documentaire "In monumintsje foar Jan Abrahamse" uitgezonden bij Fryslân DOK en NPO2. De documentaire van Thom Verheul schetst…

Lees meer

Op 11 november jl. heeft de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) haar oordeel uitgesproken over de 16 rapporten die de Nederlandse Aardolie Maatschappij…

Lees meer

In het tijdschrift Journal of Ocean and Coastal Management is een artikel verschenen van Jouke van Dijk, voorzitter van de directie van de…

Lees meer

Op vrijdag 20 november en zondag 22 november 2015 verschijnt een tweetal publicaties van de hand van dr. Meindert Schroor, directielid Cultuurhistorie…

Lees meer

In het tijdschrift de Amelander verschenen twee artikelen van Joke Mosterman over het wadden café met Pier Vellinga en Meindert Schroor dat op 14…

Lees meer

Monique de Jager heeft interacties onderzocht tussen ecologische patroonvorming en evolutie van patroon-gerelateerde kenmerken, gebruikmakend van…

Lees meer

De reconstructie van een vroegmiddeleeuws zodenhuis in Firdgum is nu open voor publiek. Vrijdag 6 november is het zodenhuis officieel geopend door…

Lees meer

Donderdag 5 november jl. vond een lezing met het thema 'Sociaal-Economische Waarde van het Waddengebied' plaats, georganiseerd door de Waddenacademie…

Lees meer