Nieuwsarchief

Drones zijn in principe een mooi middel om de natuur van de Wadden in de gaten te houden. Maar is dat niet storend voor vogels? Het lijkt mee te…

Lees meer

De Waddenacademie heeft vandaag haar advies over hoe te komen tot een geïntegreerd netwerk voor systeem monitoring in het Eems estuarium aangeboden…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Henk van der…

Lees meer

Hûs en hiem, de welstandsorganisatie van en voor de Friese gemeenten vierde in september 2015 het 90-jarig bestaan. Het bestuur van hûs en hiem heeft…

Lees meer

De colleges van provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en Rijksuniversiteit Groningen hebben vorige week ingestemd met de opzet van en de bijdrage aan…

Lees meer

Het Reformatorisch Dagblad besteedde op 16 oktober aandacht aan het symnposium "Wijs met de Waddenzee"in een drietal artikelen:

Lees meer

Op 15 oktober werd tijdens het symposium ‘Wadden op de Kaart’ uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de Waddenacademieprijs 2015, ten…

Lees meer

Een platform te zijn van en voor alle oude, bestaande en toekomstige kennis met betrekking tot het Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied, dat is…

Lees meer

Het Waddenfonds heeft de Waddenacademie gevraagd om een audit uit te voeren naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de vispopulatie…

Lees meer

De Stichting Verdronken Geschiedenis publiceert regelmatig een nieuwsbrief om haar achterban te informeren over actuele zaken.

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjan…

Lees meer

Bij de opening van Springtij 2015 is het nieuwe boek van Wouter van Dieren gepresenteerd.

Lees meer

De provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de gemeente Leeuwarden bereikten vrijdag 18 september gezamenlijk een principeakkoord over…

Lees meer

De Waddenzee blijkt een belangrijke zwakke schakel te zijn in de Oost-Atlantische route van trekvogels. Deze route loopt van het Arctische gebied,…

Lees meer

Twee vertegenwoordigers van het Koreaanse Ministerie van Visserij (mevrouw Park Jungin en de heer Sung Jun Park), professor Chul-Hwan Koh van de…

Lees meer

In het afgelopen jaar heeft de Waddenacademie intensief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheden, natuurorganisaties…

Lees meer

Tijdens de feestelijke opening van de Week van de Smaak op vrijdag 11 september in Leeuwarden zijn de winnaars bekend gemaakt van de Held van de Smaak…

Lees meer

Hazen, ganzen, vee, op de Europese kwelders loopt van alles te grazen. Kelly Elschot onderzocht de effecten van kleine en grote grazers op de…

Lees meer

Promovenda Wanda van Enst bespreekt in een wetenschappelijk artikel dat onlangs is verschenen in het tijdschrift Environmental Science & Policy drie…

Lees meer

Dit najaar organiseert het NIOZ een serie publiekslezingen in de Bibliotheek in Den Burg op Texel. Zes presentaties over zeeonderzoek, van groot tot…

Lees meer

Bettina Bock is benoemd tot bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij gaat…

Lees meer

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de internationale overeenkomst inzake de bescherming van zeehonden in de Waddenzee is aangenomen. De Wadden Sea…

Lees meer

Interview met Jouke van Dijk, voorzitter en directeur van de Waddenacademie in de Amelander, het vrijetijdsmagazine van en voor Ameland.

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Wilfred…

Lees meer

Van oktober tot en met begin december zal de Seniorenacademie Hovo Leeuwarden een nieuwe cursus Wad Biologie gaan aanbieden. Zeven colleges rond alle…

Lees meer