Nieuwsarchief

Van 24 tot en met 26 september vindt het Springtij Forum plaats op Terschelling. Op Springtij 2015 is veel aandacht voor de Wadden in het kader van…

Lees meer

Zondag 23 augustus was Pier Vellinga een uur lang op de radio in het programma De kennis van Nu. Hij sprak met Karin van den Boogaart over…

Lees meer

Het bedrag dat de gemeenten in Fryslân vragen van de toerist groeit gestaag, zo blijkt uit een inventarisatie van het Friesch Dagblad. Het gemiddelde…

Lees meer

Hij is dé trekvogeldeskundige van Nederland. Hij groeide op met het geluid van de Grutto, maar hoort dat geluid tot zijn verdriet steeds minder. Want…

Lees meer

De Waddenacademieprijs van € 5.000,- is bestemd voor het beste wadden gerelateerde proefschrift dat in de afgelopen twee jaar is verschenen. In 2015…

Lees meer

RTV Noord-verslaggever Wiebe Klijnstra heeft maandag 3 augustus zijn eigen Vrijstaat Noord uitgeroepen. In dit nieuwe land, gelegen in het…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Katja…

Lees meer

Terschelling - Het aantal broedende vogels in het internationale waddengebied neemt steeds sterker af. Dat blijkt uit het internationale rapport…

Lees meer

Prof.dr. Pavel Kabat, directeur generaal van IIASA en thans directielid Internationalisering van de Waddenacademie treedt toe tot de Raad van…

Lees meer

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben begin juni deze Kennistafel georganiseerd in Leeuwarden.

Lees meer

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) van juni 2015 is uit. De nieuwsbrief…

Lees meer
Waddenbarometer hoofdrapport

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie samen met Telos en Imsa de ontwikkeling van een zogeheten Waddenbarometer op zich genomen.

Lees meer
Ontwikkelingen en vestigingsmogelijkheden

Rapport zeegras onderzoek online beschikbaar.

Lees meer

Het 14e symposium van de Waddenacademie vond plaats op 25 en 26 juni 2015 in Delfzijl.

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas van…

Lees meer

Natuurgebied De Boschplaat op Terschelling is uitgeroepen tot het eerste Dark Sky Park van Nederland. Het predicaat is toegekend door de…

Lees meer

Op 17 juni 2015 is het nieuwe handboek over mosselbanken "Een zee van Mosselen" als pdf beschikbaar gekomen. In deze pdf is een uitgebreide bijlage…

Lees meer

Ook in 2015 ondersteunt de Waddenacademie een Expeditieproject op Oerol. Kunstenaar Marc van Vliet bouwde op de Noordsvaarder een getijdenobject. Een…

Lees meer

Zwermen wadvogels boven het wad lijken eenvormig en gelijkgestemd. Niets is minder waar. Kanoetenzwermen bestaan uit individuen die verschillen in…

Lees meer

Van 22 tot en met 24 Juni 2015 is Groningen gastheer van een internationale conferentie georganiseerd over het thema vismigratie. De conferentie wordt…

Lees meer

Maatschappelijk betrokken onderzoekers zitten vaak vol originele ideeën om de wereld verder te helpen. Technologiestichting STW biedt hen nu een…

Lees meer

LEEUWARDEN - De totale hoeveelheid vis in de Waddenzee laat een dalende trend zien sinds de jaren ’80. Er zijn echter grote verschillen tussen…

Lees meer

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema garnalenvisserij.

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Pier…

Lees meer

Binnenkort verschijnt de Fiskatlas Fryslân. Dit boek geeft van elke soort de actuele verspreiding, leefgebied en ecologie weer. Het naslagwerk is…

Lees meer