Nieuwsarchief

Luchtfoto van het NIOZ op Texel. Foto: Beeldbank RWS

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor onderzoek der Zee is wegens pensionering van het huidige afdelingshoofd op zoek naar een fulltime…

Lees meer
Aankondigingsposter Podium Vlieland 2019

Podium Vlieland organiseert samen met Staatsbosbeheer, de Waddenvereniging en de Waddenacademie tijdens de zomervakantie iedere dinsdag, donderdag en…

Lees meer
Jouke van Dijk, directeur Waddenacademie en Katja Philippart, portefeuillehouder Ecologie overhandigen het adviesrapport aan Erica Slump, hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Noord-Nederland

In eerste instantie moet monitoring en onderzoek naar de langetermijneffecten van de verloren lading van de MSC Zoe zich richten op microplastics en…

Lees meer
Cover jaarrapportage Wadden in Beeld 2018

Is hete zomer voorbode voor ecosysteem-verandering Waddenzee? In ‘Wadden in Beeld’ hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende…

Lees meer
Hoog water op de kade bij Terschelling tijdens Springvloed. Foto Jan Huneman

De Waddenacademie is op zoek naar een portefeuillehouder Klimaat en Water voor 0,2 fte. Solliciteren kan tot 15 augustus 2019.

Lees meer
Droogavllende wadplaat met op de achtergrond de veerboot en zeilschepen

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Gerard…

Lees meer
Bezoekers bij de vuurtoren van Pilsum aan de Duitse waddenkust

In het tijdschrift Landscape Ecology is een open access artikel verschenen van Frans Sijtsma et al.

Lees meer
Filterende mosselen. Foto: Eric Gibcus-Saxifraga

Het Waddengebied is in trek bij vogels, vissen en zeezoogdieren vanwege het rijke bodemleven, zoals schelpdieren, waarmee zij zich voeden. Dit rijke…

Lees meer
Zicht op de Eems-Dollard, vanaf Nieuw Statenzijl. Foto: TS

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Programma naar een Rijke Waddenzee de ecologische systeemveranderingen van de Eems-Dollard op een rij gezet en…

Lees meer
Oerolocollege Pier Vellinga in 2018

Oerol en de Waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld in de Oerolcolleges

Lees meer