Nieuwsarchief

Droogavllende wadplaat met op de achtergrond de veerboot en zeilschepen

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Gerard…

Lees meer
Bezoekers bij de vuurtoren van Pilsum aan de Duitse waddenkust

In het tijdschrift Landscape Ecology is een open access artikel verschenen van Frans Sijtsma et al.

Lees meer
Filterende mosselen. Foto: Eric Gibcus-Saxifraga

Het Waddengebied is in trek bij vogels, vissen en zeezoogdieren vanwege het rijke bodemleven, zoals schelpdieren, waarmee zij zich voeden. Dit rijke…

Lees meer
Zicht op de Eems-Dollard, vanaf Nieuw Statenzijl. Foto: TS

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Programma naar een Rijke Waddenzee de ecologische systeemveranderingen van de Eems-Dollard op een rij gezet en…

Lees meer
Oerolocollege Pier Vellinga in 2018

Oerol en de Waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld in de Oerolcolleges

Lees meer
Zeekraal. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

Voor de kust van Delfzijl zijn op 27 mei miljoenen zeekraalzaadjes ingezaaid op de pas aangelegde pionierkwelder. Deze kwelder is een testlocatie voor…

Lees meer
FOuragerende vogels op de wadplaat ten zuiden van Ameland

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bruno Ens,…

Lees meer
Cover boek Beteugeld estuarium

De historicus Albert Buursma heeft een boek geschreven over de geschiedenis van het Lauwersmeer gebied. Het wordt op 23 mei 2019, de dag dat vijftig…

Lees meer
Melanie Bakema is benoemd tot zesde lid van de Young Wadden Academy

Op 13 mei 2019 heeft de Raad van Toezicht van de Waddenacademie Melanie Bakema benoemd als zesde lid van de Young Wadden Academy.

Lees meer
Zicht op de Eems-Dollard bij de Punt van Reide. Foto: Eems-Dollard2050

Te veel slib in het water bedreigt het natuurgebied Eems-Dollard. Door de vertroebeling heeft de flora en fauna het er zwaar. Er moet een gezamenlijke…

Lees meer