Nieuwsarchief

Doe eens Wad wil het bewustzijn over plastic soep ook in de Waddenzee vergroten en zoekt daarbij samenwerkingspartners. Nienke Dijkstra,…

Lees meer

Op 29 mei 2015 verschijnt het boek 'Werk van Eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk' door Jos Bazelmans en Jan Kolen.

 

Lees meer

Afgelopen vrijdag waren directie, medewerkers en hun partners op bezoek op het eiland Borkum voor de jaarlijkse excursie.

Lees meer

Donderdag 21 mei was er een bijeenkomst van het Wadden Sea Forum op Ameland.

Lees meer

WaLTER ‘Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research’ is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in…

Lees meer

Als vervolg op het Springtij Forum op Terschelling, organiseerde Springtij een aantal masterclasses. Op 20 mei vond de Masterclass Energie en Klimaat;…

Lees meer

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) van mei 2015 is uit. De nieuwsbrief…

Lees meer

Op woensdag 20 mei 2015 promoveerde drs. Syds Wiersma aan de Universiteit Tilburg op een proefschrift getiteld Pearls in a Dunghill. The anti-Jewish…

Lees meer

Beheerders en bedrijven monitoren de Waddenzee om gegevens in te winnen voor hun beheertaken. Voor een betere monitoring en beheer willen 8 partijen,…

Lees meer

Op uitnodiging van het World Heritage Promotion Team of Korean Tidal Flats nam Martin Baptist namens de Waddenacademie deel aan een expert workshop…

Lees meer

Op 29 april kwamen ruim 100 mensen naar Hogeschool VHL om deel te nemen aan de eerste Hogeschool Podiumdag. De dag werd georganiseerd door Hogeschool…

Lees meer

Mosselbanken kunnen maar op een beperkt aantal plekken in Nederland vestigen en overleven. Dat is afhankelijk van de blootstelling aan golven.…

Lees meer

Door klimaatverandering zullen extreme weersomstandigheden vaker voorkomen en stijgt de zeespiegel, ook in de Waddenzee. Om ook in de toekomst veilig…

Lees meer

In de Oerol Colleges gaan een wetenschapper en een kunstenaar met elkaar en het publiek in gesprek. Met de verbeelding als gemeenschappelijk gedeelde…

Lees meer

Vrijdagavond om 17:00 uur was Pier Vellinga, lid van de directie van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor het thema Klimaat en Water te gast in…

Lees meer

Het Waddenfonds investeert in het project Oliebestrijding waddengebied en havens. Met dit project wordt mogelijke verspreiding van olie en andere…

Lees meer

Op 10 juni hoopt Peter de Vos te promoveren op het proefschrift getiteld: Origin of the Ductch Coastal landscape.

Lees meer

Om het ecosysteem van de Eems-Dollard goed te begrijpen moet er voor de basismonitoring in Nederland en Duitsland intensiever worden samengewerkt.…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Lucien…

Lees meer

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema zilte teelten.

Lees meer

In de Nationale Wetenschapsagenda komen de thema’s en onderzoeksvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. De Nationale…

Lees meer

Samen met wetenschappers van Verdronken Geschiedenis organiseert Erfgoedpartners in samenwerking met Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen…

Lees meer

Vandaag presenteren de projecten Mosselwad en Waddensleutels op een gezamenlijk symposium in Leeuwarden de belangrijkste bevindingen van hun…

Lees meer

Werelderfgoed De Waddenzee inspireerde Mathijs Deen tot het schrijven van zijn boek "De Wadden, een geschiedenis". Genomineerd voor de Jan…

Lees meer

Het NIOZ zet al z'n kennis over de Waddenzee op een rijtje in het nieuwe NIOZ Wadden Systems Research Centre.

Lees meer