Nieuwsarchief

Wadpieren op de wadplaat

Op 21 april promoveerde Joao Leite Gusmão Junior aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzocht hoe de ecologische functie van in het sediment…

Lees meer
Cover rapport Analyse aantal en herkomst bezoekers Waddengebied 2015; Pilotstudie op basis van mobiele telefoondata

Waddenacademie brengt pilotstudie uit over mobiele telefoondata voor meer inzicht in toerisme Waddengebied

Lees meer
Elske DeWall vanuit de tuin van het Huis voor de Wadden, tijdens de Passion 2017

Donderdag 13 april was Leeuwarden het decor voor de uitvoering van the Passion, een unieke vertelling over de laatste uren van het leven van Jezus,…

Lees meer
Cover Jaarverslag Waddenfonds 2016

Het Waddenfonds heeft haar jaarverslag over 2016 uitgebracht, dat de titel Toekomstgericht investeren heeft gekregen.

Lees meer
sheet presentatie

Op 6 april werd in Lingen (DLD) een conferentie georganiseerd door het Geschiedenisnetwerk over migratie in de Nederlands-Duitse grensstreek in heden…

Lees meer
Een volle veerboot naar Ameland. Foto: TS

Op zondag 2 april vertelde Jasper Heslinga over zijn promotieonderzoek naar toerisme in het Waddengebied in een nieuwe editie van Museum Universiteit,…

Lees meer
Cover jaarverslag 2016 thumb

De Waddenacademie heeft op 31 maart het jaarverslag over 2016 aangeboden aan het Waddenfonds.

Lees meer
Luchtfoto Zilt Proefbedrijf op Texel

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjen de…

Lees meer
Zeegras. Foto: Beeldbank RWS

Op 30 maart promoveert Laura Soissons aan de Radboud Universiteit Nijmegen op onderzoek naar de veerkracht van zeegras bij bedreigingen in Europa en…

Lees meer
Zoet-zout overgang bij Zwarte Haan. Foto A&W.

Op woensdag 29 maart organiseerde het Programma naar een Rijke Waddenzee een bijeenkomst over de vispasseerbaarheid van zoet-zout overgangen langs de…

Lees meer