Nieuwsarchief

Afbeelding van oude geschriften uit de collectie van Tresoar

De Tresoar-Fellow is een stipendium dat jaarlijks door Tresoar en de Vrienden van Tresoar beschikbaar wordt gesteld, voor een academicus uit binnen-…

Lees meer
Een baggerschip en veerboot passeren elkaar op de Waddenzee in de vaargeul naar Ameland

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Olga van der…

Lees meer
Cover concept Trilaterale Onderzoek Agenda

De concept versie van de Trilaterale Onderzoek Agenda is openbaar en wordt volgende week besproken tijdens het 14e International Scientific Wadden…

Lees meer
Hollandgangers, jonge vrouwen uit Lingen (DLD) als dienstmeisje werkzaam in NL op de foto in Hollandse klederdracht, omstreeks 1925

De tweede conferentie van het Geschiedenisnetwerk, op 6 april jl. in Lingen (D), stond in het teken van grensoverschrijdende migratie in…

Lees meer
AcademyAdventures website

Op 18 mei aanstaande organiseren de Waddenacademie en Maritime Campus Netherlands de Podiumdag 2017. Vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties…

Lees meer
Wadpieren op de wadplaat

Op 21 april promoveerde Joao Leite Gusmão Junior aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzocht hoe de ecologische functie van in het sediment…

Lees meer
Cover rapport Analyse aantal en herkomst bezoekers Waddengebied 2015; Pilotstudie op basis van mobiele telefoondata

Waddenacademie brengt pilotstudie uit over mobiele telefoondata voor meer inzicht in toerisme Waddengebied

Lees meer
Elske DeWall vanuit de tuin van het Huis voor de Wadden, tijdens de Passion 2017

Donderdag 13 april was Leeuwarden het decor voor de uitvoering van the Passion, een unieke vertelling over de laatste uren van het leven van Jezus,…

Lees meer
Cover Jaarverslag Waddenfonds 2016

Het Waddenfonds heeft haar jaarverslag over 2016 uitgebracht, dat de titel Toekomstgericht investeren heeft gekregen.

Lees meer
sheet presentatie

Op 6 april werd in Lingen (DLD) een conferentie georganiseerd door het Geschiedenisnetwerk over migratie in de Nederlands-Duitse grensstreek in heden…

Lees meer