Nieuwsarchief

De Nederlandse wetenschap haalt steeds meer geld uit Europa. Dat blijkt uit cijfers die het Rathenau Instituut vandaag publiceert.

Lees meer

Het Waddenfonds heeft haar jaarverslag over 2014 gepubliceerd.

Lees meer

Vanaf 2015 gaat de Waddenacademie vier keer per jaar tijdens een zogeheten Wadden café de Waddenregio in om met bewoners van het gebied het gesprek…

Lees meer

Jouke van Dijk was gisteravond op RTV Noord Nieuws over de gemeentelijke herindeling van de Groningse gemeenten langs de Waddenkust.

Lees meer

Met www.beleefdewaddennatuur.nl lanceren zes natuurorganisaties die samenwerken in het programma ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ een…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Sjon de…

Lees meer

De natuurwaarden van de kwelders langs de vastlandskust van de Waddenzee worden bedreigd doordat ze nog altijd opslibben en de plantensoort zeekweek…

Lees meer

Het Groninger Landschap wil een buitendijkse wierde realiseren vlak over de dijk bij Noordpolderzijl. Hiervoor lanceerde Het Groninger Landschap samen…

Lees meer

Het project WaLTER adviseert over basismonitoring van het waddengebied en is de toegangspoort tot waddendata.

Lees meer

In het kader van een tijdelijke stimuleringsregeling van de Waddenacademie kon er een aantal wetenschappelijke artikelen geschreven worden. Twee…

Lees meer

Al enige jaren proberen de Waddenvereniging en Natuurmonumenten door middel van uitzaaiproeven om groot zeegras in de Waddenzee te herintroduceren.…

Lees meer

Op 17 maart hield Pier Vellinga, directielid van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor de portefeuille klimaat en water, de vijfde en laatste van…

Lees meer

Het programma Bynt van Omrop Fryslân neemt één keer in de drie maanden de economische situatie in Fryslân door om de temperatuur van de Friese…

Lees meer

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd…

Lees meer

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het Nederlands-Duitse kennisnetwerk rondom de Eems-Dollard in beeld laten brengen. Het onderzoek is…

Lees meer

‘Verhoog het groeivermogen van het Noorden, voor meer economische groei én werkgelegenheid.’ Met die inzet hebben ca. 30 grote organisaties in het…

Lees meer

Op 10 maart hield Meindert Schroor, directielid van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor de portefeuille cultuurhistorie, de vierde van de serie…

Lees meer

Woensdag 11 maart start het NIOZ met een serie colleges om zo in een paar weken de wereld van de wetenschapper te leren kennen.

Lees meer

Groningen Seaports, Nuon en RWE organiseerden op 5 maart 2015 een dagsymposium met als thema ‘Omdat de natuur ons lief is’. Tijdens dit symposium…

Lees meer

In het gemeentehuis in Dokkum werd woensdag 4 maart een minisymposium gehouden over nut en noodzaak van toeristenbelasting voor de lokale economie.…

Lees meer

Op 3 maart hield Jouke van Dijk, voorzitter van de directie van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor de portefeuille economie, de derde van de…

Lees meer

Het Fries Kaartenkabinet is de verzameling kaarten uit de vijftiende tot en met de twintigste eeuw uit de collectie van Tresoar, het Fries Historisch…

Lees meer

Eén van de taken van de Waddenacademie is het bevorderen van de informatievoorziening en kennisuitwisseling in en tussen de kenniswereld, de overheid,…

Lees meer

IMARES Wageningen UR bestudeert al bijna 20 jaar de ontwikkeling van mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee. Het gaat met name om de eigenschappen…

Lees meer

Na het succes van de uitgave Waddenwijsheid (2010) werd het tijd voor een vervolg: Meer Waddenwijsheid. Ook nu weer bestaat de inhoud uit een selectie…

Lees meer