Nieuwsarchief

Vorige week heeft Jouke van Dijk het paper "Options for socio-economic developments in the trilateral Wadden area"gepresenteerd op het WRSA (Western…

Lees meer

Gisteravond was Pier Vellinga, directielid van de Waddenacademie te gast in het programma Bynt van Omrop Fryslân.

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Quirin…

Lees meer

Op 17 februari jl. hield dr. Katja Philippart, directielid ecologie bij de Waddenacademie, de tweede van de serie Waddenlezingen "Wetenschap over het…

Lees meer

Van 6 t/m 10 april, kunt u zeilen van Texel naar Schiermonnikoog om de wereld van het Wad te ervaren. Samen met Mathijs Deen, schrijver van het boek…

Lees meer

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.

Lees meer

Op 9 februari jl. hield dr. Hessel Speelman, vicevoorzitter en directielid geowetenschap bij de Waddenacademie, de eerste van de serie Waddenlezingen…

Lees meer

Op11 februari zal Katja Philippart, directielid ecologie van de Waddenacademie een presentatie houden voor de Beheerraad. De beheerraad heeft als taak…

Lees meer

De documentaire ‘De Vogelwachter, tijd bestaat niet, enkel tij’ van filmer Hans den Hartog, is 10 februari als verkorte versie te zien op NPO 2. De…

Lees meer

HOLWERD - De haalbaarheid van het project Holwerd aan Zee wordt overwegend als positief beoordeeld. Dit blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat is…

Lees meer

Holwerd aan Zee staat in de ‘Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder’ op de kaart van inspirerende projecten. De natuurambitie die staatssecretaris…

Lees meer

Op 9 februari organiseren Stichting Holwerd aan Zee en de Waddenacademie samen een middagsymposium over het project 'Holwerd aan Zee' . Hiervoor zijn…

Lees meer

Ruim 18.000 unieke bezoekers bekeken in 2014 ruim 140.000 pagina's op de website van de Waddenacademie. Per bezoek werden gemiddeld 5 pagina's…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Judith Floor…

Lees meer

Volksuniversiteit en Waddenacademie werken samen

Lees meer

University Campus Fryslân wordt elfde faculteit RUG

Lees meer

Op 26 januari organiseert de Waddenacademie van 11:00 tot 16:30 een besloten workshop over verzilting in Kweldercentrum Noarderleech. In deze workshop…

Lees meer

On June 22-24, 2015, the 5th Fish Passage Conference will be held for the first time in Europe, in the city of Groningen, The Netherlands. Hundreds of…

Lees meer

Dinsdag spreekt de Tweede Kamer over het Energieakkoord. Aan dat akkoord liggen uitgangspunten ten grondslag die wetenschappelijk niet houdbaar…

Lees meer

Weilanden waar grutto’s broeden, zouden pas ná 1 juli moeten worden gemaaid. Dat is de meest effectieve maatregel om de voortdurende afname van het…

Lees meer

Wouter van Dieren juicht einde waddenmantra’s toe

Lees meer

WaLTER ‘Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research’ is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in…

Lees meer

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. Waddensleutels brengt…

Lees meer

Ondanks een toename van rosse grutto’s in de Nederlandse Waddenzee sinds 1990, laat deze soort een sterke afname zien langs de gehele Oost-Atlantische…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jouke van…

Lees meer