Nieuwsarchief

Cover rapport Tweede kennistafel Spoelmeer Holwerd aan zee

Het tweede rapport “Spoelmeer Kennistafel Holwerd aan Zee” is online. Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben in november…

Lees meer
Cover NOSCCA

The North Sea Region Climate Change Assessment offers an up-to-date review of our current understanding of climate change in the North Sea and…

Lees meer
Gezicht op Balgzand. De Helderse Volksuniversiteit presenteert een serie lezingen over het waddengebied

De Helderse Volksuniversiteit (HVU) presenteert vanaf 12 januari vijf avondlezingen over het mooiste natuurgebied van ons land: de Wadden. Geologie,…

Lees meer
Vuurtoren Schiermonnikoog

De planperiode van de huidige Structuurvisie Waddenzee is verlengd tot en met 31 december 2018. Deze planperiode zou normaal gesproken begin 2017…

Lees meer
Slibhuishouding Waddenzee

De Waddenzee is één van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland en heeft sinds 2008 de status van UNESCO werelderfgoed. Nederland heeft daarmee…

Lees meer
Verlorenhörn, Noord-Duitsland. Foto: Karsten Reise

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Meindert…

Lees meer
Eems-Dollard vanaf de Punt van Reide.

De Eems-Dollard krijgt officieel de status van Natura-2000 gebied met een zogeheten 'verbeterdoelstelling'. Dat heeft staatssecretaris Van Dam…

Lees meer
Waddenzee

Prof. dr. Suzanne Hulscher, hoogleraar Water Engineering and Management aan de Universiteit Twente en voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad…

Lees meer
Screenshot ecotopenkaart

Voor een goed beheer van gebieden zoals de Waddenzee is een consistent en eenduidig inzicht in de veranderingen van de diverse landschappelijke…

Lees meer
Pier Vellinga leidde de discussie

Tijdens het Noordelijk Film Festival 2016 presenteerde de Waddenacademie op 11 november in een goed gevulde Kleine Zaal van Schouwburg De Harmonie de…

Lees meer