Nieuwsarchief

In samenwerking met de Waddenacademie verzorgt Volksuniversiteit Fryslân een lezingenreeks over het Wad. Op vijf dinsdagavonden geven de directieleden…

Lees meer

Zes jonge Waddenzee-onderzoekers constateerden in hun afzonderlijke promotie- en postdoc-onderzoek dat de relatie tussen kennis en beleid voor het…

Lees meer

De Waddenacademie heeft op verzoek van het Waddenfonds advies uitgebracht in welke 'grote stenen' op sociaaleconomisch terrein door het Waddenfonds…

Lees meer

Dit stelt Gert-Jan Hospers, universitair docent economische geografie Universiteit Twente in een filmpje op de website mejudice.nl.

Lees meer

De Europese norm van een aantal chemische stoffen zou moeten worden aangescherpt om microalgen, de basis van de voedselketen, in kustzones beter te…

Lees meer

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft onderzoek laten doen naar situaties in andere Europese landen die met krimp te maken hebben: in…

Lees meer

In december maakt Vroege Vogels TV plaats voor een driedelige serie over de wadden: over zout, zand en zee.

Lees meer

In het programma Bynt van Omrop Fryslân kwam gisteravond Jouke van Dijk aan het woord over de Friese economie.

Lees meer

Nederland is van grote internationale waarde voor vogels door het grote oppervlak aan waterrijke gebieden. Echter, veel gebieden voldoen nog niet aan…

Lees meer

Op zaterdag 29 november verscheen in de Leeuwarder Courant in de bijlage Podium een opinieartikel van Nico Bakker, VVD-statenlid in Groningen.…

Lees meer

Hoe kun je omgaan met het buitendijks erfgoed van het Noord-Nederlandse kustgebied? Wat is er buitendijks te verwachten en waar let je op? In…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Egge Knol,…

Lees meer

WaLTER ‘Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research’ is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in…

Lees meer

Het ontwikkelen van dijken als ‘scenic route’ van waar af het afwisselende landschap met terpen, wierden en kwelders te zien is, het multifunctioneel…

Lees meer

"Het waddenfonds moet niet zomaar een subsidiepot zijn maar een investeringsmotor. Met gerichte investeringen die werkelijk tot iets leiden".

Lees meer

Biobouwers zijn planten en dieren die hun omgeving beïnvloeden. Helmgras helpt mee duinen te bouwen, kwelderplanten vangen slib in, en mosselen en…

Lees meer

De provincies Fryslân, Drenthe en Groningen en de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen hebben besloten de komende vier jaren…

Lees meer

De eerste (deel)resultaten van de verkenning naar een mogelijke herindeling in Noord Groningen zijn aan de raadsleden van de betrokken gemeenten…

Lees meer

Vogels die in het waddengebied broeden, zitten flink in de problemen. Dat blijkt uit een nieuwe studie waarbij alle beschikbare gegevens van de…

Lees meer

DE NATUUR VAN DE KUST - tussen aangroei en afslag. Van de strijd tegen de elementen naar het spel met de elementen…

Lees meer

Uit cijfers van de Friese gemeenten blijkt dat van de jongeren tot 27 jaar die een bijstandsuitkering ontvangen een hoog percentage geen…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jaap van der…

Lees meer

In het tijdschrift Noorderbreedte van oktober 2014 schreef Annelies van der Goot een artikel over het symposium Sense of Place dat op 11 en 12 juni…

Lees meer

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd…

Lees meer

Op donderdag 30 oktober werd de website van gemeenschappelijke agenda Studium Generale Leeuwarden gelanceerd. Bestuurder van University Campus Fryslân…

Lees meer