Nieuwsarchief

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) van oktober 2014 is uit. De nieuwsbrief…

Lees meer

Schelpdieren spelen op het wad een sleutelrol als voedsel voor vogels. Speciaal in zomers volgend op een strenge winter kan de nieuwe generatie…

Lees meer

Het KNMI organiseerde op 14 oktober in Driebergen een achtergrondsymposium naar aanleiding van de nieuwe KNMI’14 klimaatscenario’s, die gepubliceerd…

Lees meer

Aan de westkust van Korea ligt een waddengebied dat de door de Koreanen de Getbol wordt genoemd en opmerkelijke overeenkomsten heeft met onze wadden.…

Lees meer

De mosselsector, natuurorganisaties en het ministerie van Economische Zaken hebben nieuwe afspraken gemaakt over de overgang naar een duurzamer…

Lees meer

Het belang van ruimtelijke adaptatie, dus het aanpassen van onze omgeving aan de klimaatverandering, krijgt steeds meer aandacht. Klimaatverandering…

Lees meer

Het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft op 8 oktober een nieuw bestuur benoemd voor het…

Lees meer

Today, the Rome Declaration was presented at the EurOCEAN 2014 conference, an official event of the Italian EU Presidency.

Lees meer

Op 1 oktober is de nieuwe website van WaLTER gelanceerd. Dit is het nieuwe online platform met dataproducten, thematische dossiers over…

Lees meer

Heeft de noordelijke Waddenkust, momenteel vooral een doorgangsgebied voor toeristen op weg naar de eilanden, mogelijkheden voor toeristische en…

Lees meer

Op 8 oktober 2014 verdedigt Jantsje van Loon haar proefschrift getiteld: Salt marshes for flood protection : long-term adaptation by combining…

Lees meer

Vorige week werd op de Noordzeedagen 2014 de digitale uitgave 'De staat van de Noordzee' gepresenteerd.

Lees meer

Het ecosysteem van het Balgzand in de Nederlandse Waddenzee is beter te begrijpen na het ontwikkelen van een nieuw modelgereedschap. Promovendus Sofia…

Lees meer

In 2018, het jaar dat Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad is, organiseert de Waddenacademie een groot internationaal congres onder de paraplu van…

Lees meer

De Stichting Verdronken Geschiedenis publiceert regelmatig een nieuwsbrief om haar achterban te informeren over actuele zaken. Ook het internationale…

Lees meer

De Raad van Toezicht* van de Waddenacademie heeft twee nieuwe directieleden van de Waddenacademie benoemd: Dr. Meindert Schroor als directielid met de…

Lees meer

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, dit keer een Deltanieuws Special waarin u kunt lezen over het Deltaprogramma 2015, die op…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Sjoerd…

Lees meer

Tijdens de 17e en 18e eeuw was er sprake van een sterkere bevolkingsdynamiek in de stad Groningen dan tot nu toe werd verondersteld. Dat is een van de…

Lees meer

Op vrijdag 19 september kwamen op Schiermonnikoog de directie en Raad van Toezicht van de Waddenacademie bijeen.

Lees meer

Van 8 tot en met 12 september voerden medewerkers van het Maritiem Programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek uit in het gebied…

Lees meer

Uit onderzoek op Ameland blijkt dat 'dynamisch kustbeheer' de veiligheid niet heeft beinvloed. Bij deze methode laat men de natuur zijn gang en vindt…

Lees meer

Voor het zevende jaar op rij heeft het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee weer de gehele Nederlandse droogvallende Waddenzee bemonsterd op…

Lees meer

In de Middeleeuwen stierf de grijze zeehond in Nederland uit. Nu is hij terug. Vandaag de dag leeft hier het grootste aantal Atlantische grijze…

Lees meer

Theunis Piersma ontving op 9 september 2014 de NWO-Spinozapremie. Hij is hoogleraar Trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en als…

Lees meer