Nieuwsarchief

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Wouter van…

Lees meer

Op de Leeuwarder Uitmarkt van 31 augustus is door Katja Philippart, lid van de directie van de Waddenacademie en coördinator project Walter, Wad-NU…

Lees meer

Zondag 31 augustus wordt het UITfestival georganiseerd in Leeuwarden. Een voorproefje van wat er in het nieuwe seizoen in Leeuwarden te beleven is op…

Lees meer

Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter directie Waddenacademie schreef een opinie…

Lees meer

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft als opdracht de Waddenzee als natuurgebied haar veerkracht terug te laten winnen. Door te…

Lees meer

Dr. Kimberley Mathot van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee heeft een Veni beurs ontvangen van de Nederlandse Organisatie…

Lees meer

Website van het project ‘Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee’. Dit project, dat vanaf het voorjaar van 2014 wordt uitgevoerd, bestaat uit een…

Lees meer

Aan veel onderwerpen die met Texel en het Waddengebied te maken hebben is (en wordt) uitgebreid onderzoek gedaan. Veel van de daardoor verkregen…

Lees meer

Het systematisch meten van de conditie van ecosystemen en hun bijdrage aan onze welvaart is belangrijk in een wereld met snelle milieuveranderingen.…

Lees meer

Deze nieuwsbrief vertelt u wat zich binnen INTERREG North Sea Region afspeelt. U leest meer over de INTERREG regelingen in het algemeen en over de…

Lees meer

De Waddenacademie ontvangt opnieuw subsidie van het Waddenfonds. De nu verleende subsidie loopt tot eind 2015. Hiervoor is een bedrag van 1,6 miljoen…

Lees meer

Op 22 juni werd bekend gemaakt dat de thesis 'The Ems Hybrid' van Jonas Papenborg en Remco van der Togt de Nationale Archiprix heeft gewonnen. De…

Lees meer

Afgelopen Oerol is de verkorte versie van de documentaire "De Vogelwachter" van filmmaker Hans den Hartog succescol in première gegaan. De filmmaker…

Lees meer

10 and 11 December 2014, the Waddenacademie and the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO; the Dutch research council), organise a…

Lees meer

Joana Falcao Salles van de Rijksuniversiteit Groningen (Microbiele Ecologie) ontvangt bijna 17.000 euro subsidie van de Gratama Stichting voor haar…

Lees meer

In tegenstelling tot plantensoortenrijkdom, die vaak positief reageert op beweiding door grote grazers, wordt de rijkdom aan insecten en andere…

Lees meer

Ook dit jaar ondersteunt de Waddenacademie een Expeditieproject op Oerol.

Lees meer

De website van het project 'Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee' is online. Dit project wordt gefinancierd door de Rijksdienst voor het Cultureel…

Lees meer

Gisteravond besteedde het programma Hjoed van Omrop Fryslân aandacht aan de oerolcolleges.

Lees meer

Steeds vaker wordt een overledene herdacht op een specifieke plek, zonder dat daar het lichaam is begraven of as is uitgestrooid. Een democratisering…

Lees meer

Duitsers noemen het Heimat, Nederlanders gebruiken dat woord liever niet. Maar het feit dat ieder mens met een specifieke plaats een diepe band voelt,…

Lees meer

Voor de tweede keer wordt rondom Oerol een congres gehouden met als thema Sense of place. Daarbij draait alles om de relatie tussen mens en omgeving.…

Lees meer

Er is nog geen kant en klare oplossing voor de enorme plastic afvalberg in zee. Effectief opruimen is nagenoeg onmogelijk, aldus deskundigen. Alleen…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Tialda…

Lees meer

Excellent NIOZ wetenschapper Theunis Piersma ontvangt Spinozapremie

Lees meer