Nieuwsarchief

De Duitse TV zender NDR zond in 2013 een serie uit over het Duitse kustgebied tussen Denemarken en de Eems. Als vervolg hierop maakten Manfred Schulz…

Lees meer

The 26th session of the PECSRL biennial international conference - "Unraveling the Logics of Landscape" - will be held on 8-12 September 2014. The…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas…

Lees meer

Opinie-artikel van Douwe Hollenga, verschenen op 20 december in het Dagblad van het Noorden.

Lees meer

De Voorstudie maatregelen ecologische verbeteringen Eems-estuarium (PRW 2013) is afgerond en nu online beschikbaar. Het heeft een voorstel voor een…

Lees meer

De tweede nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) is verstuurd door projectleider Henk…

Lees meer

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel krijgt van het Ministerie van OCW geld voor twee grootschalige…

Lees meer

LAUWERSOOG - Kennis van het Waddengebied draait vooral om de dingen waar je van af moet blijven. Ruimte voor ‘persoonlijke hobby's' is er bovendien…

Lees meer

Op het 11e symposium van de Waddenacademie werd bekend gemaakt dat de jury van de Waddenacademieprijs dit jaar heeft besloten om de pijs niet uit te…

Lees meer

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds van 9 december jl. bevestigde Tineke Schokker, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van…

Lees meer

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.

Lees meer

Vlaams-Nederlands team pleit in Nature voor innovatieve kustverdediging

Lees meer

Delen van het natuurbeleid en het beleid voor de ruimtelijke inrichting van Nederland zijn de afgelopen jaren gedecentraliseerd. De gedachte…

Lees meer

In de Leeuwarder Courant van 27 november 2013 verscheen een artikel van Monica Wesseling. Zij liep een dagje mee met rotgansonderzoeker Adriaan Dokter…

Lees meer

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. Waddensleutels brengt…

Lees meer

In september 2013 heeft het Europese Geopark Netwerk bekend gemaakt dat De Hondsrug de status van Europees Geopark krijgt. Het Hondsruggebied is het…

Lees meer

Veel soorten kustbroedvogels hebben de afgelopen jaren te weinig jongen groot kunnen brengen om de populatie op peil te houden. Het gaat om soorten…

Lees meer

De Zilte Aardappel is een aardappelsoort die groeit op verzilte landbouwgrond, en wordt besproeid met brak water. Met deze aardappel heeft Arjen de…

Lees meer

Wetenschap draagt bij aan welvaart en welzijn, dat zal vrijwel niemand betwisten. Maar wat leveren investeringen in kennis nu eigenlijk concreet op?…

Lees meer

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.

Lees meer

Op vrijdag 15 november verdedigen maar liefst 4 promovendi in Groningen hun waddengerelateerde proefschrift. De onderwerpen variëren van het…

Lees meer

2013 was opnieuw een recordjaar voor het aantal gewone zeehonden in de Waddenzee. Volgens deskundigen uit de drie Waddenzeelanden Denemarken,…

Lees meer

De vele kanoetstrandlopers die overwinteren in Banc d’Arguin, een waddengebied in Mauritanië, kunnen daar amper genoeg voedsel vinden. Ze zijn…

Lees meer

Maandag 11 november ontvangt Jan Vos, Tweede Kamerlid van de PvdA, het NIOZ-rapport over de ecologische effecten van zoutwinning onder de Waddenzee op…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Ernst…

Lees meer