Nieuwsarchief

De kanoet zoals hij er nu uitziet (links), en een overdreven projectie hoe de kanoet er in de toekomst uit zou kunnen zien (rechts): kleiner, maar met behoud van de relatieve lange snavel (© Jan van Gils).

Kanoeten (Calidris canutus canutus) trekken heen en weer tussen hun zomerbroedgebied in het Noordpoolgebied en hun overwinteringsgebied in de…

Lees meer
Lepelaar, één van de onderzoekssoorten van MetaWad. Foto: Waddenacademie.

Het is inmiddels een mooie traditie: het Sense of Place-seminar voorafgaand aan het Oerol-festival. Een fantastische gelegenheid om samen met…

Lees meer
Still uit documentaire de Vogelwachter.

In het kader van de Nationale Vogelweek 2016 vertoont SliekerFilm op donderdag 19 mei a.s. eenmalig De Vogelwachter, de prachtige natuurdocumentaire…

Lees meer
Publiek tijdens Oerol College

Kunst en wetenschap stellen beiden de verbeelding centraal. En die hebben we nodig om ons de toekomst of het verleden voor te kunnen stellen. Met de…

Lees meer
Cover van het boekje Wadden in Beeld. Signalen vanuit beheer.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Rick…

Lees meer

De provincie Groningen bungelt onderaan de lijst als het gaat om het aantal toeristen, blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. In een artikel…

Lees meer
Kanoeten op zoek naar schelpdieren in de wadbodem met zeegras in de experimentele set-up in het vogelexperimenteercentrum van het NIOZ. Foto: Jeroen Onrust

Elk jaar trekken kanoeten van hun Arctische broedgebieden via onze Waddenzee naar het zuiden. Hier overwinteren ze in Banc d’Arguin, een Waddengebied…

Lees meer
Flyer Podiumdag 2016

Hoe kunnen praktijkgericht onderzoek en onderwijs het waddentoerisme versterken? Dat is de centrale vraag tijdens de tweede editie van de Podiumdag.…

Lees meer
Kwelder in Groningen. Foto: Waddenacademie.

De Universiteit Hamburg is op zoek naar een onderzoeker voor de positie van PhD-student voor een project over bio-geomorfologie van de Waddenzee…

Lees meer

Bij een zeventiende-eeuws scheepswrak in de Waddenzee bij Texel is een grote archeologische vondst gedaan, bestaande uit onder meer een zeer…

Lees meer