Nieuwsarchief

Publieksparticipatie op het strand West Noordsvaarder voor project van Sarah Cameron Sunde

De New Yorkse kunstenaar Sarah Cameron Sunde staat in een waddengebied gedurende een volle cyclus van het getij. Opkomend water omvat haar lichaam om…

Lees meer
Screenshot youtube filmpje monitoring gaswinning Waddenzee

Vertegenwoordigers van onder andere de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), Waddenacademie, Waddenvereniging, Rijkswaterstaat,…

Lees meer
Cover Noorderbreedte special Weerbare Wadden

Tijdschrift Noorderbreedte maakte samen met de Waddenvereniging de speciale uitgave Weerbare wadden over de vraag hoe het Werelderfgoed Waddenzee…

Lees meer
Troebel water in de Eems-Dollard. Foto: TS

Deltares, de TU Delft en Universiteit Utrecht hebben onderzoek gepubliceerd in Marine Geology (2016) waaruit blijkt dat de vertroebeling van het…

Lees meer
Poster wereldergoed. Bron: werelderfgoed.org.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Hans Revier,…

Lees meer
De tijdtafel van Nieuw Atlantis wordt geïnstalleerd in de kerk in Pingjum. Foto: Stefan Belderbos.

Woensdag 1 juni werd in de Victoriuskerk in Pingjum de Tijdtafel van Stichting Nieuw Atlantis feestelijk in gebruik genomen door mw. Sietske Poepjes,…

Lees meer

In de toekomst moet de Eems-Dollard meer ruimte krijgen voor getijwerking. En de wisselwerking en verbinding met aangrenzende rivieren zoals de…

Lees meer
Impressie van het GeoTOP model voor de westelijke Waddenzee. Bron: TNO.

De Geologische Dienst Nederland van TNO levert informatie over de opbouw en eigenschappen van de ondergrond in de vorm van ondergrondmodellen (3D…

Lees meer
Flyer Podiumdag 2016

Hoe kunnen praktijkgericht onderzoek en onderwijs het waddentoerisme versterken? Dat was de centrale vraag tijdens de tweede editie van de Podiumdag…

Lees meer
Eieren op het strand. Broedvogels Waddenzee. Foto: pixabay.

The Joint Monitoring Group for Breeding Birds (JMBB) has launched a framework for an action plan for the protection of breeding birds in the Wadden…

Lees meer