Nieuwsarchief

De tijdtafel van Nieuw Atlantis wordt geïnstalleerd in de kerk in Pingjum. Foto: Stefan Belderbos.

Woensdag 1 juni werd in de Victoriuskerk in Pingjum de Tijdtafel van Stichting Nieuw Atlantis feestelijk in gebruik genomen door mw. Sietske Poepjes,…

Lees meer

In de toekomst moet de Eems-Dollard meer ruimte krijgen voor getijwerking. En de wisselwerking en verbinding met aangrenzende rivieren zoals de…

Lees meer
Impressie van het GeoTOP model voor de westelijke Waddenzee. Bron: TNO.

De Geologische Dienst Nederland van TNO levert informatie over de opbouw en eigenschappen van de ondergrond in de vorm van ondergrondmodellen (3D…

Lees meer
Flyer Podiumdag 2016

Hoe kunnen praktijkgericht onderzoek en onderwijs het waddentoerisme versterken? Dat was de centrale vraag tijdens de tweede editie van de Podiumdag…

Lees meer
Eieren op het strand. Broedvogels Waddenzee. Foto: pixabay.

The Joint Monitoring Group for Breeding Birds (JMBB) has launched a framework for an action plan for the protection of breeding birds in the Wadden…

Lees meer
De kanoet zoals hij er nu uitziet (links), en een overdreven projectie hoe de kanoet er in de toekomst uit zou kunnen zien (rechts): kleiner, maar met behoud van de relatieve lange snavel (© Jan van Gils).

Kanoeten (Calidris canutus canutus) trekken heen en weer tussen hun zomerbroedgebied in het Noordpoolgebied en hun overwinteringsgebied in de…

Lees meer
Lepelaar, één van de onderzoekssoorten van MetaWad. Foto: Waddenacademie.

Het is inmiddels een mooie traditie: het Sense of Place-seminar voorafgaand aan het Oerol-festival. Een fantastische gelegenheid om samen met…

Lees meer
Still uit documentaire de Vogelwachter.

In het kader van de Nationale Vogelweek 2016 vertoont SliekerFilm op donderdag 19 mei a.s. eenmalig De Vogelwachter, de prachtige natuurdocumentaire…

Lees meer
Publiek tijdens Oerol College

Kunst en wetenschap stellen beiden de verbeelding centraal. En die hebben we nodig om ons de toekomst of het verleden voor te kunnen stellen. Met de…

Lees meer
Cover van het boekje Wadden in Beeld. Signalen vanuit beheer.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Rick…

Lees meer