Nieuwsarchief

Een toekomstbestendige natuur in de grote wateren van Nederland in 2050-2100. Dat is het doel van de Rijksoverheid met de Natuurambitie Grote Wateren…

Lees meer

Lepelaars die gewoontegetrouw naar Afrika vliegen om te overwinteren, zijn slechter af dan lepelaars die ervoor kiezen om minder ver te vliegen, stelt…

Lees meer

De kwelders voor de Groninger en Friese waddenkust zijn al tientallen jaren een goed voorbeeld van ‘Building with Nature’. Vroeger werden de…

Lees meer

Op dinsdag 17 december vindt het 11e symposium van de Waddenacademie plaats in Restaurant Het Booze Wijf in Lauwersoog. Het symposium wordt deze keer…

Lees meer

Het is niet te controleren of de methodes waarmee in de periode 2007-2012 werd gemeten of gaswinning onder de Waddenzee leidt tot bodemdaling,…

Lees meer

De eerste nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) is verstuurd door de nieuwe…

Lees meer

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en het Duitse Alfred Wegener Instituut, Helmholtz-Centrum voor Pool- en Zeeonderzoek…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Tammo Bult,…

Lees meer

Building with Nature is een onderzoeksprogramma voor infrastructuurprojecten, die op een innovatieve manier gebruik willen maken van natuurlijke…

Lees meer

Rederij Eigen Veerdienst Terschelling spant een kort geding aan tegen het besluit van staatssecretaris Mansveld dat de rederij vanaf 1 februari niet…

Lees meer

Het Waddenfonds werkt aan een nieuw Uitvoeringsprogramma 2014-2017. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft nu de belangrijkste programma’s en…

Lees meer

Het Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat onder water archeologisch onderzoek uitvoeren in de oostelijke Waddenzee,…

Lees meer

In het westelijke deel van de Waddenzee wordt de hoeveelheid algen beperkt door een verlaging van de hoeveelheid anorganisch fosfaat in het zeewater.…

Lees meer

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd…

Lees meer

Na vijf jaar van intensieve voorbereiding is waddenfondsproject Waddenwandelen zondagmiddag 29 september opgeleverd. In het bijzijn van…

Lees meer

Sinds oktober 2012 is het Waddenfonds volop in beweging. Met het Pioniersprogramma zijn na een periode van stilstand tot nu toe veel uiteenlopende…

Lees meer

De evaluatiecommissie concludeert dat de Waddenacademie in vijf jaar tijd haar bestaansrecht ruimschoots heeft bewezen. Als onafhankelijke, integere…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Hanno Brand,…

Lees meer

Alterra Wageningen UR inventariseerde en analyseerde de wet- en regelgeving die van invloed is op de besluitvorming rond klimaatadaptatie in het…

Lees meer

Op de website van het Common wadden Sea Secretariat presenteert de Joint Monitoring of Migratory Birds (JMMB) Group 24- en 10-jaar trends van 34…

Lees meer

Data Archiving and Networked Services (DANS) en CentERdata gaan nauwer samenwerken en hebben gisteren daartoe een intentieovereenkomst getekend. De…

Lees meer

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in…

Lees meer

Slechts één van de vijftien vakken voor noodzakelijk onderzoek naar de effecten van garnalenvisserij op de bodemfauna blijkt volgens plan onbevist te…

Lees meer

Fryslân is losgeweekt van het waddengebied, dankzij de Deltadijk, een scherpe, harde grens. Een dorp als Holwerd staat nu helemaal los van de kust.…

Lees meer

Tijdens het 53e jaarlijkse congres in het Italiaanse Palermo is prof.dr. Jouke van Dijk gekozen tot President van de European Regional Science…

Lees meer