Nieuwsarchief

Aangespoelde plastic korrels in de vloedlijn. Foto: Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat start samen met de Waddenacademie een onderzoek naar de (middel)lange termijneffecten van de plastic verontreiniging op de Waddenzee,…

Lees meer
De Pingjumer Gulden Halsband ten zuidwesten van Pingjum. Foto: Door Gouwenaar - Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15959597

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Peter de…

Lees meer
Logo Young Wadden Academy

Om jonge onderzoekers te stimuleren onderzoek te doen naar het Waddengebied heeft de Waddenacademie in 2016 Young Wadden Academy (YWA) opgericht.

Lees meer
De ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst Basismonitoring

Organisaties die actief zijn op het gebied van bestuur, gebruik en beheer van de Waddenzee gaan hun (meet)gegevens en kennis delen. Het in de gaten…

Lees meer
Aerial view Salt Farm Texel. Foto: Salt Farm Texel

he EU Interreg North Sea Region project SalFar will organise a scientific conference “Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security”.…

Lees meer
Cover boek De geschiedenis van terpen- en wierdenland

Het onderzoek naar de ontwikkeling en bewoning van het terpen- en wierdenlandschap staat in een lange traditie. Het was vanaf het begin gekleurd door…

Lees meer
Wim Wolff bestudeert hoe bodemdieren een wadplaat opzwemmen tijdens opkomend water.

Prof. dr. Wim J. Wolff heeft veel voor waddengebieden wereldwijd betekend. Zo stond hij aan de basis van grootschalige onderzoeksprogramma’s in de…

Lees meer
Pier Vellinga

BNR nieuwsradio besteedde vanochtend aandacht aan de klimaattop in Katowice die vandaag is begonnen. In dit radioprogramma waren Pier Vellinga…

Lees meer
Kaartje uit Masterplan Gouden land

Op woensdag 28 november 2018 werd in de Victoriuskerk van Pingjum het masterplan ‘Gouden land’ gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Faber van de…

Lees meer
Cover Landschapsbiografie van de Wadden

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer overhandigden op 27 november vier nieuwe Landschapsbiografieën aan de vertegenwoordigers…

Lees meer