Nieuwsarchief

Op maandag 8 april vindt de laatste wadblikavond van dit seizoen plaats. Inleider is Albert Postma, lector Scenario Planning aan het European Tourism…

Lees meer

Kening fan 'e Greide is een community-project dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap. De nieuwsbrief van maart 2013…

Lees meer

Metawad is een voortzetting van langlopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels (2012-2016) dat wordt gefinancierd door het Waddenfonds en…

Lees meer

Op maandag 25 maart vond een bijzondere WadBlikavond plaats. De zaal van het nieuwe Slieker Film was compleet gevuld met zo'n 120 bezoekers. Wadblik…

Lees meer

Hierbij nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de werkconferentie Tijwisselaar. Een unieke dag in het Waddengebied waar de kennis en ervaringen…

Lees meer

Onderzoek kan tot wetenschap leiden, maar niet elk onderzoek verdient dat predicaat. Interview met hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma.

Lees meer

Den Haag, 20 maart 2013 - DANS viert twee mijlpalen: in het online archiveringssysteem EASY zijn onlangs de tweemiljoenste datafile en de…

Lees meer

De komende Wadblikavond op maandag 25 maart is een bijzondere. Hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma (RUG) en componist en musicus Sytze…

Lees meer

22 februari organiseerde het Wereldnatuurfonds in Leer (Duitsland) het congres "Renaturierung Europäischer Ästuare: Möglichkeiten, Planungen und…

Lees meer

Onderzoeksschool UCF is gestart met haar tweede indieningsronde.

Lees meer

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties die meerjarige metingen en onderzoek in…

Lees meer

Tijdens de vergadering van de Wadden Sea Board op 6 maart in Hamburg presenteerde prof.dr. Jouke van Dijk, voorzitter van de Waddenacademie, namens de…

Lees meer

Dinsdag 12 maart vindt de tweede Collegetour en debatavond van burgerinitiatief Kening fan 'e Greide plaats. Na geslaagde eerste edities met…

Lees meer

Zondag 24 februari hield Tim van Oijen, wetenschappelijk medewerker bij de Waddenacademie, een lezing in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Hij…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Gerk…

Lees meer

A cooperative venture between the Waddenacademie, the Wadden Sea Forum (WSF) and the WaLTER project will use synergies to provide an advanced…

Lees meer

De NWO - Nederlandse Organsiatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - heeft de call “Building with Nature 2013” op haar website gepubliceerd. De call is…

Lees meer

“2013 Land van Ontdekkingen” is een omvangrijk samenwerkingsproject van musea in Noord- Nederland en Oost-Friesland. Het doel is om aan beide zijden…

Lees meer

De Geologische Dienst Nederland van TNO levert informatie over de opbouw en eigenschappen van de ondergrond in de vorm van computermodellen. Het model…

Lees meer

Deze voorjaarsvakantie ligt de hoofdstad van Fryslân aan het wad, LeeuWADDEN! Het Natuurmuseum Fryslân is omgetoverd tot een heus waddenlandschap.…

Lees meer

Op maandag 11 februari verzorgt historicus Peter Karstkarel een avond over ‘Badcultuur in het waddengebied’. Het is de laatste aflevering van de reeks…

Lees meer

Vorig jaar zijn er veel nieuwe mosselbanken ontstaan in de Waddenzee. Dit was voor het eerst sinds 2005. Onderzoekers van het project Mosselwad zien…

Lees meer

Start Collegetour en serie debatavonden op 12 februari.

Lees meer

Op 25 januari 2013 verscheen de tweede nieuwsbrief van het Waddenfonds. Onderwerpen zijn de vastgestelde subsidieplafonds en de aankondiging van een…

Lees meer

Kening fan 'e Greide is een community-project dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap. De tweede nieuwsbrief van dit…

Lees meer