Nieuwsarchief

Het Waddenfonds steekt 8 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het Waddengebied. Het bedrag gaat naar zes projecten in de drie…

Lees meer
Opname van zeegraskartering met een drone. Foto: Jannes Heusinkveld.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jannes…

Lees meer
Cover Jaarverslag 2015

De Waddenacademie heeft op 31 maart het jaarverslag over 2015 aangeboden aan het Waddenfonds.

Lees meer
Cover Wadden in Beeld

In ‘Wadden in Beeld’ hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in 2015 in beeld…

Lees meer
Jouke van Dijk. Foto: Walther Walraven.

In het noorden van Nederland gaat het juist goed, behalve aan de randen

Lees meer

De Waddenacademie heeft van het Ministerie van I&M in de persoon van Willem Kattenberg de vraag gekregen of het onder haar verantwoordelijkheid zes…

Lees meer
Gedeeltelijk ingegraven nonnetje (Macoma balthica) met uitgestoken sifo's. De rechter sifo is de zuigsifo waarmee het diertje voedsel opneemt. De linker sifo fungeert als uitlaat. Foto: Tanya Compton.

De diepte waarop nonnetjes schelpen zich in de wadbodem ingraven is een goede voorspeller van de conditie van het wad. De gemiddelde ingraafdiepte van…

Lees meer

Op 24 maart promoveert Michiel Daams aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar de economische waarde van natuur.

Lees meer
Mosselbank in de Waddenzee. Foto: Norbert Dankers.

De drie mosselbanken die vanaf 1997 worden gevolgd door IMARES Wageningen UR (maar al eerder zijn ontstaan) zijn alledrie nog aanwezig in de…

Lees meer

Op woensdag 16 maart is het Netwerk voor grensoverschrijdende geschiedenis van Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start gegaan.…

Lees meer