Nieuwsarchief

De Waddenacademie heeft van het Ministerie van I&M in de persoon van Willem Kattenberg de vraag gekregen of het onder haar verantwoordelijkheid zes…

Lees meer
Gedeeltelijk ingegraven nonnetje (Macoma balthica) met uitgestoken sifo's. De rechter sifo is de zuigsifo waarmee het diertje voedsel opneemt. De linker sifo fungeert als uitlaat. Foto: Tanya Compton.

De diepte waarop nonnetjes schelpen zich in de wadbodem ingraven is een goede voorspeller van de conditie van het wad. De gemiddelde ingraafdiepte van…

Lees meer

Op 24 maart promoveert Michiel Daams aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar de economische waarde van natuur.

Lees meer
Mosselbank in de Waddenzee. Foto: Norbert Dankers.

De drie mosselbanken die vanaf 1997 worden gevolgd door IMARES Wageningen UR (maar al eerder zijn ontstaan) zijn alledrie nog aanwezig in de…

Lees meer

Op woensdag 16 maart is het Netwerk voor grensoverschrijdende geschiedenis van Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start gegaan.…

Lees meer

Op 15 maart 2016 sprak Pier Vellinga, lid van de Waddenacademie, de jaarlijkse Magister Alvinuslezing uit van de gelijknamige scholengemeenschap in…

Lees meer

In 2011 is de stichting University Campus Fryslân (UCF) gestart. Belangrijk onderdeel vanaf de start is de Graduate School, waarbinnen…

Lees meer
Garnalenkotter in de Waddenzee. Foto: TS

Uit een door LEI Wageningen UR in opdracht van de Waddenacademie uitgevoerd onderzoek blijkt dat in de periode 2012-2014 in de landen rond de Noordzee…

Lees meer
Klaas Kielstra  ontvangt het rapport uit handen van Katja Phillippart

In oktober 2015 heeft het Waddenfonds de Waddenacademie gevraagd om een audit uit te voeren naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om…

Lees meer
Zeegras. Foto: beeldbank RWS.

Wereldwijd verliezen zeegras ecosystemen terrein. Stormen zorgen voor meer golven, en verhoging van concentraties aan voedingsstoffen en troebeler…

Lees meer